Duivensites.nl
 
Kansmanagement voor kiesmannen
Rob van Hove  12-12-2008
 

Inleiding - Er hangt een loodzware taak op de schouders van onze kiesmannen. In het voorjaar van 2009 moeten ze een nieuw bestuur kiezen. Het zal erop aankomen, want het woord crisis is (te) vaak gevallen in 2008. De bestuursleden spreken zelf ook van een onwerkbare situatie en dan is het begrip crisismanagement op haar plaats.
En toch wil ik in dit stukje de kiesmannen adviseren niet te denken in termen van crisismanagement, maar van kansmanagement.

Van crisis- naar kansmanagement

Het woord crisis komt uit het Grieks en betekent ook kans. Geef toe: kans biedt meer vertrouwen dan crisis. Je ziet het bijvoorbeeld dagelijks gebeuren op de aandelenbeurzen, daar regeert de waan van de dag. Zodra, het woordje crisis valt gaan er plotseling vreemde krachten aan het werk en raken beurshandelaren (meestal afgestudeerde economen)in paniek. Ze kunnen hun emoties niet in de hand houden en doen het bijna in hun broek van angst. Wist u dat in de leerboekjes van de economen staat geschreven, dat de mens een rationeel handelend wezen is, dat louter op basis van zijn verstand koopt en verkoopt. Laat me niet lachen, denk ik dan, wie trapt daar nog in? Een groeiend aantal economen weet inmiddels wel beter en vertelt eerlijk, dat onze economie afhankelijk is van emotie en vertrouwen.  De onheilsprofeten houden pas op met het herhalen van het woordje crisis, wanneer de overheid officieel in de Staatskrant publiceert dat we in een recessie zijn aanbeland.

Wil ik hier een pleidooi houden voor het ontkennen van een onwerkbare situatie bij het NPO bestuur? Neen, dat wil ik absoluut niet. Maar wat ik wel wil is dat de kiesmannen hun huiswerk verdomde goed doen. Nog niet zolang geleden stond er in een verslag te lezen, dat sommige kiesmannen de vergaderstukken niet goed hadden gelezen. Dat ze met voorstellen aankwamen dragen, die niet ter zake doende waren. Wanneer ik dat lees en voor het gemak aanneem dat de verslaggever zijn werk goed heeft gedaan en naar waarheid zijn pen voert, dan krijg ik last van plaatsvervangende schaamte. U ook?

Er is sprake van een kans op een beter functionerend NPO bestuur en ik hoop dat de beslissers, hun mandaat serieus nemen. Laten ze deze keer hun huiswerk goed doen en denken in termen van kansmanagement.

Aanbevelingen

Helder en duidelijk wil ik puntsgewijs een aantal aanbevelingen doen aan de kiesmannen om te komen tot kansrijke besluiten:

  • Ken uw dossiers van A t/m Z
  • Ken uw kandidaat bestuurders
  • Vraag om referenties en trek die ook werkelijk na
  • Geef iedere kandidaat de kans om zijn visie op een van te voren opgegeven onderwerp te presenteren. Wat denkt de kandidaat bijvoorbeeld van de Werkgebieden?
  • Ondervraag de kandidaten: waarom willen ze bestuurder worden? Wat willen ze bereiken? Hoe willen ze dat bereiken?
  • Laat de kandidaat van zichzelf een sterkte- zwakteanalyse maken en presenteren
  • Laat u pro deo adviseren door mensen die gewend zijn leidinggevenden te beoordelen op hun daden (dat kan zijn een onafhankelijk ondernemer van middelgrootte onderneming bij u uit de buurt. Bel gerust een lokaal bekende ondernemer en vraag om hulp)
  • Vraag aan de kandidaten of ze zelf hard vliegende melkers zijn. Zo ja, direct opnemen in het bestuur, want via deze weg schakelt u een potentiĆ«le concurrent uit. En dat is mooi meegenomen!

Ter afsluiting van dit stukje, wil ik u veel wijsheid toewensen in het maken van uw keuzes. Maar bovenal wil ik u bedanken voor uw vrijwillige bijdrage die u levert aan het voortbestaan van duivensport.

Rob van Hove, Leiden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.