Duivensites.nl
 
Voorjaarsbeurs naar 28 februari/1 maart
16-12-2008
 

Laatste ontwikkelingen betreffende de Voorjaarsbeurs van 2009: Het complex is rond de entree verbouwd, waardoor het mogelijk is het gehele complex te betrekken.
De kaartverkoop en controle zal nu op een andere plaats vinden waardoor er een betere routing in het pand is.  Hierdoor kan (ook in de toekomst) de stijgende bezoekersaantallen op een adequate manier verwerkt worden.
 
Daarbij wordt nu ook de 4e hal bij het evenement betrokken. Het totale oppervlak stijgt naar bijna 10.000 m² en alle vier de hallen zullen tot aan de nok gevuld worden!

Vanwege deze ontwikkelingen zal de Voorjaarsbeurs 2009 plaatsvinden op 28 februari en 1 maart.

De organisator van dit evenement, Pieter Kos, kunt u tijdens de Olympiade in Dortmund vinden in hal 6, standnummer 13.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.