Duivensites.nl
 
Ophokplicht voor postduiven in Zeeland
30-12-2008
 

De provincie, de boerenorganisatie ZLTO, de Koninklijke Jagersvereniging, de Nederlandse organisaties voor Jacht en Grondbeheer, de Nederlandse Bond van Postduivenhouders hebben de Zeeuwse gemeenten gevraagd een ophokplicht voor postduiven in te stellen tot en met zaterdag 10 januari.


De plicht geldt niet voor de gemeenten Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

Wilde en verwilderde duiven richten jaarlijks veel schade aan land- en tuinbouwgewassen aan. Om daaraan een einde te maken mogen jagers in hun eigen jachtgebied verwilderde duiven afschieten. Om te voorkomen dat postduiven worden afgeschoten geldt een ophokgebod. De ophokplicht geldt overigens niet op 3 januari.

De organisaties vragen de jagers tot en met 10 januari extra aandacht te besteden aan de verwilderde duiven. Ook de gemeenten moeten in de bewuste periode de overlast van duiven bestrijden. Dat voorkomt komend voorjaar niet alleen schade aan gewassen op het land, maar ook overlast door vervuiling op en rond openbare gebouwen en winkelstraten.

Bron: PZC

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.