Duivensites.nl
 
Nieuwjaar
Dierenarts Peter Boskamp  3-1-2009
 

Tijd voor de goede voornemens. We maken ze allemaal. Maar veel van deze voornemens blijven in goede bedoelingen steken. Goede voornemens worden er meestal ook gemaakt met betrekking tot de verzorging van de duiven. Het zou mooi zijn als deze een ander lot beschoren zouden zijn dan alle andere goede voornemens.

De afgelopen tijd van beurzen, feesten en fora leg ik als dierenarts automatisch mijn oor te luisteren. In een tijd van economische neergang wordt overal op de kleintjes gelet. Er wordt een keuze gemaakt voor goedkoper voer of anderszins om geld te besparen. Begrijpelijk. Maar of het verstandig is om het doel om beter te gaan spelen te bereiken, is nog maar zeer de vraag. In de duivensport waar de wedstrijduitslagen zo kort bij elkaar liggen komt het aan op kleine dingen, maar zeker ook op een optimale verzorging. Het zou op sommige hokken daarom verstandiger zijn het aantal duiven dat gehouden wordt te beperken om zo het restant de optimale verzorging te kunnen blijven garanderen.

Een andere vaak gestelde vraag is keer op keer….”heeft U geen “boostmiddel” voor me dat die grote mannen ook gebruiken?.....

Soms word ik moedeloos van die vraag. Die grote mannen gebruiken namelijk gewoon hun gezonde verstand. En dat betekent, nauwkeurig werken, goede verzorging van hun duiven, niet te veel knoeien met medicijnen, maar bovenal streng selecteren.

Het kan niet voldoende benadrukt worden dat streng selecteren een van de basiselementen is om tot een betere stam duiven en betere prestaties te komen.

Door overmatig gebruik te maken van medicijnen bevorderen we de gezondheid van de duiven op het hok in zijn totaliteit niet. We moeten niet alleen naar het moment van nu kijken in dat soort gevallen, maar ook naar de effecten op de lange termijn.

Jonge duiven die afgezet worden moeten in principe met rust gelaten worden. Deze diertjes moeten tijd krijgen om te stoeien met kinderziektes om zo te komen tot een volwassen afweerorgaan dat op zijn taak is toegerust. Veel liefhebbers denken slim bezig te zijn door gelijk over de jongen heen te kruipen en ze te pas en te onpas te kuren tegen allerlei jonge duivenziektes.

Ik kan me hier soms wel wat bij voorstellen. Als alle duiven op het jongenhok beginnen te braken en diarree hebben en omkiepen dan moet je toch wat,nietwaar?

Ja, niets is minder waar. Maar dan is het paard wel weer achter de wagen gespannen. Als er voordien gekozen was om de weerstand van de jonge duiven zo optimaal mogelijk te verzorgen, dan is de kans dat de duiven zo massaal ziek worden al een stuk geringer. Dan kan het nog steeds dat de jongen diarree krijgen. Maar vaak zijn dit dan alleen de zwakkere broeders op het hok. Door deze te verwijderen blijven de sterkeren over. We beïnvloeden hiermee ook de infectiedruk op het hok. Immers het zijn juist de zwakkere broeders die vatbaarder zijn voor de meeste infecties die jonge duiven kunnen krijgen. De zwakkere broeders zijn de duiven met een minder ontwikkeld afweerorgaan.

Deze zwakkere broeders zijn te beschouwen als een soort “kweekvaten”van infecties. Hierdoor neemt de infectiedruk toe waardoor ook de van nature minder vatbare jonge duiven nu ziek gaan worden. Tja en dan rest niets anders dan te gaan kuren tegen deze of gene ziekte. Maar een goede liefhebber moet proberen dit stadium te voorkomen.

Ok, er kunnen op bijzondere omstandigheden zijn waardoor ook duiven met een redelijk ontwikkeld immuunsysteem te prooi vallen aan een infectie. Maar dat is eerder uitzondering dan regel.

Die liefhebbers die vragen om “boostmiddelen” doen er beter aan om de weerstand van hun jonge duiven zo optimaal mogelijk te houden bijvoorbeeld door ze vanaf het afzetten een product te geven als Bony-SGR 2-3 x per week en een goede selectie toe te passen.

Van een optimale voorbereiding van de jongen op het jonge duivenseizoen kan pas gesproken worden als niet of nauwelijks toevlucht gezocht is moeten worden tot medicijnen.

Daarnaast is het van belang dat in deze periode van groei en ontwikkeling zorg wordt besteedt de verzorging (goed voer, omega 3 olie, goede mineralen etc)

Laat het dit jaar eens niet bij goede voornemens, maar probeer dit jaar de weerstand van de jonge duiven eens zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Neem liever wat minder jongen en verzorg die optimaal. De jongen en uw beurs zullen er wel bij varen. En waarschijnlijk heeft U meer plezier in uw hobby.

Nieuw product: Bony M

Bony M is een mineralen mix voor duiven. Het is een complete aanvulling van mineralen, sporenelementen en aminozuren die duiven hard nodig hebben naast hun dagelijkse voermengeling. De rijke samenstelling van natuurlijke grondstoffen geeft de duiven tijdens de kweek, vlucht- rui- en rustperiode juist die energie om snel te herstellen en de reserves snel aan te vullen.

De acceptatiegraad van deze voedingstoevoeging is heel groot (acceptatie 90/100 %) zowel door de oude als jonge duiven. Het verkort de rui en voorziet de duiven van een mooi en soepel verenpak , geeft ze een optimale conditie en een goede skeletvorming. De speciale Firr® grondstofkorrel in deze mengeling is van grote waarde voor de oriëntatie. Het voorkomt tevens dunne en platte mest en geeft de duiven meer weerstand tegen ziektes. Bony M Mineralen Mix dekt de volledige behoefte aan mineralen, grit en kiezels

Gebruiksaanwijzing:

In de periodes die veel energie vragen zoals de kweek, vlieg- en ruitijd meerdere malen per week verstrekken. In de rustperiodes 1 á 2 maal per week verstrekken. Jonge duiven in de groei en tijdens de vluchten meerdere malen per week verstrekken.

Samenstelling:

Zeewiergritten , Silex , Kalk , Oesterschelpen , Maagkiezel , Leem , Mineralen , Melkzuren , Melkgist, Kruim , Sporenlementen , Opfokzaden , Firr.  mmc, Oliehoudende zaden , Oregano , Cu, Fe, Zn, Mn, Co, I, Se . Vit. A,B1,B2,B6,B12,D3 en E

In tegenstelling tot de overige producten is het niet mogelijk de Bony M Mineralenmix toe te zenden i.v.m. de hoge verzendkosten. De Bony M Mineralenmix is daarom uitsluitend verkrijgbaar in de kliniek, tijdens onderzoek op locatie  in het land en op beurzen.

Succes!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.