Duivensites.nl
 
Februari Peter Boskamp
Dr. Peter Boskamp  31-1-2009
 

In januari is op de Duitse website van Brieftauben Markt (adres onderaan dit artikel) een interview met ondergetekende gepubliceerd dat recentelijk werd afgenomen. Omdat in dit interview een aantal interessante zaken aan de orde kwamen leek het me een goed idee om een gedeelte te vertalen naar het Nederlands en dat in deze en de volgende nieuwsbrief af te drukken.

Interview met dierenarts Boskamp (deel 1)

Peter wanneer ben je begonnen om je ideeën met betrekking tot een meer natuurlijke aanpak van de medische begeleiding vorm te geven?

Dat is ongeveer 18 jaar geleden geweest. Ik had hierin enige praktische ervaring opgedaan middels experimenten bij landbouwhuisdieren. Met name in de varkenshouderij. Dit had destijds zeer goede resultaten tot gevolg. Toen ik moest vaststellen, dat de jongen duiven met steeds zwaardere middelen moesten worden behandeld om ze gezond te houden, begon me dit meer en meer tegen te staan. Het kon gewoon niet goed zijn voor de ontwikkeling van de jonge duiven als we ze steeds maar weer vol moesten proppen met medicijnen. Ik begon in navolging met mijn ervaringen bij de varkens soortgelijke natuurlijke middelen in te zetten bij de jonge duiven. En met succes.

Betekent dit dat je medicijnen afwijst en je klanten alleen natuurproducten adviseert?

Neen, zover wil ik niet gaan. Ik ben dierenarts. Helemaal zonder medicijnen zal het niet lukken. Maar dat neemt niet weg dat we moeten streven om het overdreven gebruik ervan te beperken. Ik zie het als een tweesporen beleid. Enerzijds zullen we waar nodig medicijnen moeten inzetten. Anderzijds moeten wanneer het mogelijk is het gebruik van medicijnen zien te beperken. Dit vraagt natuurlijk om iets meer uitleg.
Veel dierenartsen die zich met de duivensport bezig houden kijken hoofdzakelijk naar de behandeling van ziekten met medicijnen. Zodra dieren ziek zijn worden medicijnen ingezet. Natuurlijk doen wij dit ook. Maar daarnaast proberen we het probleem veel eerder aan te pakken. We trachten te voorkomen dat de duiven ziek worden. We proberen de afweer van de duiven op een zo hoog mogelijk niveau te brengen dat de duiven minder bevattelijk zijn voor ziektes.

Wat betekent dit concreet voor de duivenmelker en zijn duiven?

In de loop der jaren hebben we een weg gevonden die de duiven van de liefhebbers de mogelijkheid biedt om weerbaarder te zijn tegen ziekten. De rode draad in onze medische begeleiding is zo ontstaan in de vorm van Bony-SGR. Deze verzurende kruidendrank kan het hele jaar door enkele dagen per week toegepast worden. Door een verhoogde weerstand zijn de (jonge) duiven minder gevoelig voor de infecties die op de loer liggen. Dit betekent niet dat de dieren niet ziek kunnen worden. Maar doorgaans zijn ze sneller over de gevolgen van hun ziekte heen. Met name de jonge duiven kunnen zo de “kinderziektes” makkelijker overwinnen. Daardoor blijft als het ware energie over die in de ontwikkeling van het eigen lijf kan worden gestoken.

Wat doet dit product precies?

Bony SGR is zoals gezegd een verzuurde drank die diverse kruiden bevat waaronder de Echinacea purpurea, Catsclaw, Eleuterococcus granulosus, Panax Ginseng om er enkele te noemen. Naast kruiden die de weerstand verhogen bevat de Bony-SGR ook stoffen die de spijsvertering optimaliseren. De uitgebalanceerde samenstelling draagt bij aan een verbetering van de darmflora waardoor de ont-wikkeling van schadelijke gisten, waaronder de Candida Albicans, wordt tegengegaan. Door de verbetering van de darmflora krijgen schadelijke bacteriën zoals de pathogene E. coli minder kans om de overhand te krijgen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de voorkoming van het Adenocoli-Syndroom. De duiven die in het voorjaar toch tegen het virus oplopen zijn meestal veel sneller hersteld van deze infectie. De Bony-SGR kan in principe het hele jaar verstrekt worden. 2-3 x per week. In periodes van ziekten, herstel en vormopbouw kan het dagelijks gegeven worden. Naast de Bony-SGR adviseren we het gebruik van Vliegolie/Kweekolie in combinatie met Bony-B.M.T. om de gezondheid verder op een natuurlijke manier te ondersteunen. De ideeën omtrent de natuurlijke aanpak staan naast een beschrijving van de meest voorkomende ziektebeelden vermeld in het boekje “Terug naar de basis”

Graag zou ik nog van gedachten wisselen over de nieuwe ziekten die de duiven heden ten dage bedreigen. En voort wat men ertegen kan ondernemen. De “jonge duivenziekte” , wat kan een liefhebber daartegen preventief ondernemen?

Bony- SGR! Dit klinkt natuurlijk erg eenvoudig nu. Maar toch is dit een van de middelen die de duivenliefhebber ten dienste staan om de gevolgen van de toenemende infectiedruk het hoofd te bieden. Regelmatige toedienen van Bony-SGR gedurende 2-3 dagen per week draagt er aan bij dat de duiven slagvaardiger op de oorzaken van de “jonge duivenziekte” kunnen reageren. En worden de duiven dan toch nog het slachtoffer van deze aandoening, dan reageren ze doorgaans sneller op medicatie. Ze zijn er sneller weer bovenop. Kort samengevat kunnen je zeggen: Preventie met Bony SGR en mochten de duiven desondanks ziek worden dan behandeling met bijvoorbeeld Bony jodi.

Scheefvliegers. Ik begrijp dat heel veel liefhebbers de weg naar jullie kliniek hebben gevonden voor dit probleem?

Hierop kom ik in de volgende nieuwsbrief terug. Samen met de bespreking van oorzaken en behandeling. Evenals op de bespreking van virale aandoeningen die de duiven momenteel bedreigen.

Gevraagd werd verder om uitleg over het gepatenteerde Fir mcc.

De leverancier van deze gepatenteerde toevoeging verstrekte de navolgende aanvullende informatie hierover:
Een aantal soorten dieren zoals blindmuizen, postduiven, trekvogels, zeeschildpadden, haaien en waarschijnlijk walvissen zijn in staat het aardmagnetisch veld waar te nemen en dat te gebruiken om zich te oriënteren bij het ondernemen van lange reizen. Dit fenomeen wordt verklaard doordat er zich in de organen van deze dieren ferromagnetische mineralen bevinden, samen met de zeer belangrijke mineraalstoffen Magnetiet en Pyriet. (de kristallen van pyriet zijn namelijk polair en trekken RNA aan, RNA is de eerste stap voor de aanmaak van antistoffen en enzymen.) Wanneer er een tekort ontstaat aan deze mineralen (Die in Bony M rijkelijk aanwezig zijn) zal men constateren dat o.a. postduiven te laat komen van de vlucht, niet meer in staat zijn om hun reis voort te zetten, zich niet meer kunnen oriënteren , verdwalen, de verkeerde richting nemen en zeer vermoeid raken. Zo goed als zeker verklaart dit ook dat als walvissen aanspoelen op de kust, het niet meer mogelijk is om ze weer naar volle zee te krijgen, ze zijn uitgeput en hebben geen oriëntatie meer. Walvissen halen waarschijnlijk ferromagnetische mineralen , waaronder het belangrijke magnetiet, uit het in oppervlakte water levende micro aerofiele bacteriën, maar bij vervuiling van het water wordt dat moeilijker en zal er een tekort kunnen ontstaan. Maar er gebeurt meer, want bij een tekort van deze mineralen zal het HB gehalte aanmerkelijk terug lopen, het zuurstoftransport in het lichaam en hersenen zal afnemen, de afvalstoffen zullen niet meer voldoende worden afgevoerd. (de verzuring, verstoring en vermoeidheid vindt plaats.)

Met name postduiven zullen altijd op zoek zijn naar aanvulling van deze zeer belangrijke mineralen, welke niet in de normale voeding aanwezig is. Daarnaast verklaart dit waarschijnlijk dat duiven uren in tuin, velden en strand kunnen scharrelen, vaak ook pikken op daken en in de voegen van huizen.
Altijd is aangenomen, dat zij dan op zoek zijn naar dierlijke eiwitten. Voor een klein deel zal dit waar kunnen zijn maar voor het grootste deel zullen ze op zoek zijn naar de ferromagnetische mineralen .
Deze mineralen hebben ze hard nodig om lichamelijk en geestelijk te kunnen herstellen. De ferromagnetische mineralen combinatie FIR mmc® die ruimschoots aanwezig is in Bony M zorgt er o.a. voor dat er een reinigende werking plaats vindt in het lichaam. Het breekt nitraten en half eiwitten af en zorgt voor een verhoogde zuurstof toename en transport in het lichaam en hersenen. Tevens zal door die filterende werking van ferromagnetische mineralen het HB gehalte toenemen, de oriëntatie sterk verbeteren en het voor de verdwaalde duif weer mogelijk maken de weg naar het hok terug te vinden. Het blijkt dus dat het meerdere keren per week verstrekken van Bony M van belang is om te overleven en voor een goede oriëntatie zorgt.   

Gebruiksaanwijzing:

In de periodes die veel energie vragen zoals de kweek, vlieg- en ruitijd meerdere malen per week verstrekken. In de rustperiodes 1 á 2 maal per week verstrekken. Jonge duiven in de groei en tijdens de vluchten meerdere malen per week verstrekken.

Samenstelling:

Zeewiergritten , Silex , Kalk , Oesterschelpen , Maagkiezel , Leem , Mineralen , Melkzuren , Melkgist, Kruim , Sporenlementen , Opfokzaden , Firr.  mmc, Oliehoudende zaden , Oregano , Cu, Fe, Zn, Mn, Co, I, Se . Vit. A,B1,B2,B6,B12,D3 en E .

Succes.

Website: www.brieftauben-markt.de

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.