Duivensites.nl
 
Aankomende vergaderingen NPO
Bestuur NPO  8-2-2009
 

Op dinsdag 17 februari a.s. wordt er een buitengewone Algemene Vergadering NPO gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen.

Bestuur NPO  zal  in deze bijeenkomst op verzoek van de meerderheid van de kiesmannen van Afdeling Gelders-Overijsselse Unie en Afdeling Oost-Nederland spreken over het verschil van inzicht in het bestuur met betrekking tot de taakinvulling en werkwijze van het bestuur en de communicatie onderling.

Algemene Vergadering NPO

Op 7 maart 2009 wordt de reguliere Algemene Vergadering NPO gehouden.  De vergadering begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen. 

Voor zover op dit moment bekend staat op de agenda:

 • Goedkeuring jaarrekening
 • Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 18 oktober jl. en 24 november jl.
 • Jaarrekening 2007-2008
  • Decharge verklaring 
  • Jaarrekening
 • Nationale Concoursen
 • Begroting 2009-2010
 • Jaarverslag 2007-2008
 • Vaststellen vergaderdata 2010
 • Vaststellen Nationale Concoursen 2010
 • Verkiezing Bestuur NPO; aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Van Gils en Van Dijk. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren De Jong, Mackaay, Dirksen, Van Stralen en Geerink. Bestuur NPO, Besturen Afdelingen en twee of meer kiesmannen zijn bevoegd om tot 10 januari 2009 kandidaten voor te dragen.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.