Duivensites.nl
 
Analyse van "Een goed gesprek" (2)
Cees de Jong  13-2-2009
 

Op Het Praathuis, één van de forums voor duivenliefhebbers, is in twee afleveringen een gesprek gepubliceerd tussen Wim Brom, eigenaar van Het Praathuis, en A.J. de Jong, de voorzitter van de NPO.
Op 5 februari 2009 schreef ik een reactie op het eerste deel. Ik beloofde u ook een reactie op deel twee. Belofte maakt schuld. Ook nu volg ik de indeling zoals die in de publicatie van WB werd aangehouden.

Nog één opmerking vooraf. In mijn commentaar op deel 1 kwam nog wat “vuurwerk” voor; dat zult u in dit tweede deel nauwelijks vinden. Niet omdat mijn vuur is gedoofd. Maar omdat het tweede deel van het interview niet anders bevat dan overbodige, onzinnige opmerkingen, gemeenplaatsen, vaagheden en dooddoeners.
Niet één keer kon ik AJdJ betrappen op een originele opmerking, op een innoverend idee, op een baanbrekende aanpak of op een grensverleggende nieuwe strategie om de duivensport op een hoger plan te brengen en de communicatie met de achterban te verbeteren.
Dat ligt m.i. niet aan WB; het is nu eenmaal niet mogelijk om een beeld te boetseren als de klei ontbreekt. En die klei, die vormende substantie is nu precies wat AJdJ mist.

De nieuwe voetringen en chips.

AJdJ stelt “dat al enkele jaren binnen de IFC wordt gepraat over een eenvormig besluit waarbij de keuze zich toespitste op de beide ringen welke door respectievelijk de KBDB en de NPO zijn gekozen. Enkele landen, waaronder Nederland en België, waren het eens dat de Nederlandse keuze de meest geschikte was en daarmee verdergegaan zou worden”.
In de verslagen van de FCI en haar subcommissies over de afgelopen 4 jaren is echter praktisch niets terug te vinden over die discussies. En zeker niet over een afspraak dat met de Nederlandse keuze zou worden verder gegaan.
En dat zou je toch wel verwachten bij zoiets belangrijks! Dat zou je toch als Nederland direct in de notulen laten opnemen en wereldkundig maken! En toch zeker als een overwinning uitgebreid publiceren in het NPOrgaan!
Neen, er blijkt uit die verslagen integendeel dat één van de aanwezigen zich er over verwondert dat de Commissie Sport “nu niet direct een voorbeeld van eensgezindheid is”.
En wat wel uit die verslagen blijkt, is dat België zich juist niet met de Nederlandse keuze verenigt en haar eigen weg volgt.
Dat de invloed van de NPO op de KBDB nihil is, lijkt mij wel duidelijk. Dat is ook niet verwonderlijk: de NPO wordt al geruime tijd door de Belgen niet meer serieus genomen.
En dat AJdJ er “oprecht van overtuigd is” dat Nederland voor de beste oplossing heeft gekozen is opnieuw zo’n niet onderbouwde kreet: de eerste ervaringen met die ring doen wel anders vermoeden.

Besluitvorming binnen de NPO.

Dat over deze vraag lang moest worden nagedacht verbaast mij niet. Het is een publiek geheim dat we niet met een “collegiaal bestuur” te doen hebben maar met een in twee kampen verdeeld “vechtkabinet” waar weinig goeds uit is voortgekomen en ook weinig goeds van is te verwachten. Ik schreef al eerder: besturen is moeilijker dan veel mensen denken en het “besturen van het bestuur” is helemaal mislukt!.
Het zou een goede zet zijn van de kiesmannen als er een nieuwe voorzitter werd gekozen die geen banden heeft met het huidige bestuur, die beschikt over bestuurlijke ervaring binnen de NPO en die in staat en bereid is om een collegiaal bestuur te vormen en te leiden en om open te communiceren met de achterban.
Als de kiesmannen zo’n figuur binnen de 4 nieuwe kandidaten weten aan te wijzen (en die is er!) dan is de huidige voorzitter (zoals uit diverse opmerkingen van hem valt af te leiden) niet meer beschikbaar. Nou, mijn mening is dat niemand daarover wakker hoeft te liggen!

Over de ZLU en de Belgische neutralisatietijden zullen we het verder maar niet meer hebben. AJdJ zou daarop nog terugkomen... We wachten nog steeds.

Doping

Doping is een probleem. Dat weten we allemaal. En moeilijk uit te roeien, er is te veel geld mee gemoeid.  Dat het allemaal spaak loopt op “procedurefouten” is een beetje erg kort door de bocht.
En bovendien, wie maakt die procedurefouten? Dat is de NPO toch zeker! En als er zoveel fouten worden gemaakt waarom doet het bestuur daar dan niets aan?

EPO3 is inderdaad een sleutelwoord in 2008. Althans waar het menselijke topsporters betreft. Maar met duiven? De controle bij EPO3 bestaat uit het vergelijken van eiwitpatronen van de sporter met een standaardpatroon. Bij afwijkingen is dan het toverwoord: EPO3-gebruik!
De internationale sportorganisaties zijn daar al weer grotendeels op teruggekomen. Het is te duur en de uitslagen zijn niet éénduidig. Mede daardoor kunnen die “gespecialiseerde advocaten en liefhebbers” nog al eens een spaak in het wiel steken.

Wat die cultuuromslag betreft; daar neem ik mijn hoed voor af! Niet uit bewondering maar vanwege de onzinnigheid van zo’n opmerking. En dan de opmerking van AJdJ dat “verdachten als zodanig al vermeld mogen worden in de controle verslagen”.  En wat gebeurt er als een absoluut onschuldige liefhebber wordt gecontroleerd en zijn naam“ als verdachte in het controleverslag komt”?
Denkt u dan dat iedereen zegt: oh die, maar die is onschuldig! Nee natuurlijk niet! Die liefhebber is gelijk gebrandmerkt! En wie stelt die controlelijsten samen! Juist ja, het bestuur NPO!

Ik heb al eerder geschreven dat het bestuur het tuchtrecht gebruikt als beleids- en suppressiemiddel.
En ik wens van ganser harte dat uw naam niet op zo’n lijst komt omdat u toevallig met het bestuur van mening verschilt!

Samenwerking

Ja, wat moet ik dáár nu over schrijven. Dit is echt een eerste-klas-open-deur-intrapper. Samenwerking omdat de ledenaantallen teruglopen. Als samenwerking afhangt van het ledental dan wordt er in de wereld niet veel samengewerkt.
Samenwerking zoek je om de kwaliteit van je sport hoog te houden, om je grenzen te verleggen, om te profiteren van elkaars kennis, om je sport betaalbaar te houden. Maar dat schijnt niet tot Veenendaal te zijn doorgedrongen.

Verloren tijd

Wim, ik ben het helemaal met je eens! Dit bestuur is niet meer geloofwaardig. Maar kennelijk zegt AJdJ dit wel maar bedoelt hij: alle andere bestuursleden zijn niet geloofwaardig maar ik , AJdJ, wel!
Want anders had hij toch al lang zijn biezen moeten pakken!

Nieuwe NPO-bestuurders

Volgens AJdJ is er helemaal niets aan de hand, we moeten niet denken dat er iets bijzonders speelt, hij zoekt geen medestanders, de kiesmannen lossen het wel op. Hebben we die geruststellende woorden al niet eerder gehoord? Toen was het motto: ga maar rustig slapen. Nu is het: wacht maar rustig op de ALV.
Ook hier weer de oude regenten strategie: blijf maar rustig, wij lossen je problemen wel op en als je je nu maar niet opwindt en naar ons luistert dan komt alles helemaal in orde.
Neem maar van mij aan dat er achter de schermen heel wat gebeurt. En dat er uren, dagen en weken wordt gelobbyd om de eigen positie te versterken en om stevig in het pluche te blijven.
Het is te wensen dat de kiesmannen hier doorheenkijken en zich niet in de luren laten leggen.

De toekomst

AJdJ blijft van mening de juiste man op de juiste plaats te zijn. In mijn reactie op deel 1 heb ik al geschreven dat hij blijk geeft weinig zelfkennis te hebben. AJdJ is naar mijn mening heel duidelijk niet de juiste man en het NPO-bestuur is voor hem zeker niet de juiste plaats.

  • Duidelijke speerpunten...  Ik heb ze niet gelezen!
  • Een nieuwe aanpak... ik ben het niet tegengekomen!
  • Het oplossen van knelpunten... doodse stilte!
  • Het stoppen van de leegloop... laat dat maar aan anderen over!
  • Een nieuw beleid... geen woord!

Hoewel? Neen, het is niet juist van mij om dat te schrijven! AJdJ heeft het wel degelijk over nieuw beleid.

Een “op nieuwe leest geschoeid beleid ten opzichte van de beroeps duivensport” moet de handtekening van AJdJ worden in Nederland! Wat we ons daar nu weer bij moeten voorstellen?
Ik vrees het ergste voor de gewone, kleine melker die leuk met zijn duiven en zijn sport in de weer wil zijn en die dat nog graag betaalbaar wil houden ook.
Die gewone, kleine melker waaraan weinig of geen geld valt te verdienen en die geen “beroeps aspiraties” heeft.
Het zou wel eens kunnen dat die gewone, kleine melker binnenkort met zijn bamboe hengeltje langs de waterkant zit.

Bron: www.duivenforum.nl

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.