Duivensites.nl
 
Advertentie vacature directeur NPO niet gecommuniceerd
Gert Krab  18-2-2009
 

Gisterenavond was de Extra ALV NPO in Wijchen. Aangezien ik deze taferelen sinds het bestuurs-debacle volg, ben ik ook gisterenavond 17 februari ’09 naar Wijchen getrokken. Eerder heeft u mijn verslag kunnen lezen van de ALV van 18 oktober j.l. Het verslag van de vorige Extra ALV op 24 november j.l. met de titel ‘Voorzitter NPO A.J. de Jong wonderdokter’ (immers, een bestuur wat driekwart jaar niet werkt, kon nog wel een poosje langer door), heeft u niet gezien. Dat zou teveel op dat van 18 oktober hebben geleken als ik dat had geplaatst. Mogelijk treft u binnenkort wel een kort verslag van gisterenavond aan op deze site.

Vacature

Terug naar de titel. Tijdens de informatieve avond, volgend op de vergadering, werd door een kiesman gevraagd of alle (herkiesbare) kandidaten voor het nieuwe bestuur hun mening wilde geven op de in de pers aangetroffen advertentie betreffende bovenstaande vacature, maar vooral hun mening of de kiesmannen niet geïnformeerd hadden moeten worden. Voor wie de advertentie gemist heeft: Vacature directeur bondsbureau NPO.

De mening van de voorzitter en secretaris was al bekend, aangezien de kiesmannen niet geïnformeerd waren. Tot mijn stomme verbazing deelden de andere drie van de vijf herkiesbare kandidaten mee dat zij het nieuws uit de pers hadden meegekregen en niet op de hoogte waren dat er een advertentie was geplaatst. Volgens voorzitter A.J. de Jong was het een besluit van enige jaren geleden, dat de directeur zich vanaf zijn 62e zou terugtrekken en het plaatsen van een advertentie een logisch vervolg. Blijkbaar hoeft hij zijn eigen medebestuurders daar niet in te kennen. Er was ook geen enkele kiesman op de hoogte van het enkele jaren geleden genomen besluit.

Naast dat je erover kunt discusseren of een - in principe - demissionair bestuur een belangrijk punt als dit enkele weken voor het aftreden moet doorzetten, is het kwalijk dat zulks niet eens binnen het bestuur wordt gecommuniceerd. Nog kwalijker is het te noemen dat de laatste keer dat over dit punt als bestuur gesproken is, men het over een functie van (extra) beleidsmedewerker met mogelijkheid tot doorgroei naar de functie van directeur had. Ook kun je je afvragen in hoeverre het een vacature is, als ik hoor dat Dhr. Ebben voor 70% doorgaat na augustus.

Het geeft eens temeer aan hoe de huidige voorzitter en secretaris hun ‘eigen ding’ doen. Hier gaat de zoveelste waarschuwing uit aan de kiesmannen die de werkwijze van deze twee herkiesbare bestuurskandidaten nog niet ‘doorhebben’.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.