Duivensites.nl
 
Stemadvies NPO bestuursverkiezing
Gert Krab  6-3-2009
 
Komend weekend is het zover, waar we al een half jaar op wachten. De mogelijkheid om een andere richting is te slaan. Welke richting? Transparantie in beleidsvisie (en uitvoering) en communicatie met kiesmannen en leden. Zal het ook zover komen?

In mijn viertal publicaties van in het afgelopen halfjaar heb ik mijn mening over voorzitter Albert Jan de Jong niet onder stoelen of banken gestoken. Eén punt heb ik daarbij niet belicht. Als voorzitter vind ik Albert de beste die ik ken. Echt! Waarom vraagt u zich af? Omdat hij altijd met een strategisch en doordacht plan de vergadering ingaat: in zijn voorwoord ligt steevast de fundering voor het verloop van de vergadering. Iedere poging tot koersafwijking daarvan wordt keihard de kop ingedrukt en telkens wordt de gewenste doelstelling gehaald. Met zo’n voorzitter kun je de oorlog winnen!

Wat is dan het probleem? Nou, welke ‘oorlog’ je wilt winnen. Ik denk dat er het laatste halfjaar voldoende punten belicht zijn, waaruit blijkt dat de voorzitter op een ander oorlogspad lijkt te zijn dan de leden wenselijk achten. Wilt u dat het op dezelfde pad doorgaat? Toch niet? Laat dan uw stem horen en laat de kiesmannen uw voorkeur in de bestuurverkiezing als stem gelden. Op deze site kunt u onder de titel Kennismaking bestuurskandidaten NPO meer lezen, hierin ondermeer de beleidsvisie van de drie herkiesbare kandidaten Geerink, Dirksen en Van Stralen.

Bent u voor een koerswijziging? Dan is het raadzaam het dikgedrukte stemadvies te volgen:

  • Ronde 1 Voorzitter, kandidaten: A.J. de Jong (zittend) en T. de Vries.
  • Ronde 2 Secretaris, kandidaten: L. Mackaay (zittend) en H. Geerink.

Wordt dit stemadvies opgevolgd, dan trekken de De Jong en Mackaay zich terug en kunnen we het verleden achter ons laten. Valt de stemming in ronde één anders uit, trekken de heren Geerink, Van Stralen en Dirksen zich terug en dan blijft alles zoals het was. Hetzelfde zal gebeuren indien in ronde twee gekozen wordt voor de zittende secretaris.

Mocht er de eerste twee rondes voor zowel De Vries als Geerink gekozen worden, dan trekt Van der Aa zijn kandidatuur voor penningmeester terug, zodat Dirksen bij acclamatie als penningmeester herkozen kan worden. Op deze wijze kan een voltallig nieuw bestuur gevormd worden.

In theorie zijn dus volgende drie samenstellingen mogelijk:

  1. Voorzitter de Vries, secretaris Geerink, penningmeester Dirksen, leden Kokke, Laan, v/d Aa en Van Stralen (totaal 7).
  2. Voorzitter: de Jong, secretaris Mackaay, penningmeester v/d Aa, leden Kokke en Laan (totaal 6).
  3. Voorzitter de Vries, secretaris Mackaay, penningmeester v/d Aa, leden Kokke, Laan en De Jong (totaal 6).

Indien er voor de tweede of derde optie wordt gekozen, blijven de verantwoordelijken van de ongewenste heersende cultuur aan het roer als een onvoltallig bestuur. Natuurlijk zijn ook de andere herkiesbare bestuursleden niet feilloos, immers wie werkt maakt fouten, iemand die niks doet niet. Maar liever personen in het bestuur voor transparantie en openheid, dan zoals het nu is. Aan u de keuze! Leden en kiesmannen. De kiesmannen zijn er immers voor de leden en dienen derhalve de stem van de leden te laten doorklinken in hun stemgedrag op de NPO vergadering.

Alhoewel… als ik even een stukje Weekbabbel van Ad de Jong uit Heukelum mag citeren:

Op 7 maart zal er de uitspraak zijn over Nationaal Blois. Eindelijk, zou je zeggen maar waarom dit gelijk of op een NPO vergadering zal gebeuren is mij niet geheel duidelijk.
Moet gladjanus Albert de Jong het gauw in de doofpot stoppen, net als de zaak St. Vincent?
De meeste kiesmannen laten zich door hem overrompelen want... Albert moet blijven wat ik vorig jaar al schreef. Tot na de beurs, Sinterklaas, Kerst, carnaval en nu ook maar weer net voor het vliegseizoen. Het begint er wel op te lijken, is Adje helderziend ?

Voor de vergadering van Afdeling 7 had bestuur en adviescommissie Afdeling 7 al beslist dat voorzitter De Jong moest blijven en met vijf vriendjes in een nieuw bestuur moeten komen en de andere 4 het veld moeten ruimen (dit zijn de 4 van vernieuwing ) er mocht zelfs niet over gestemt worden. Democratie ten top in 2009. De Afdeling 7 vindt vier te weinig om op te stemmen, te weinig voor een bestuur. Als dit een reden is? De zes onder aanvoering van de Jong blijken niet met de vier samen te willen werken. Mijn oma zou zeggen: Liever één goeie halve dan één hele slechte.
In Houten lag een brief over de vergadering van Afdeling 7 die een ieder heeft kunnen lezen. Met enkele feiten over deze zaak. Kiesmannen van andere Afdelingen laat eens zien dat je je niet laat onder sneeuwen en blijf bij jullie standpunt van de najaarsvergadering 2008. Nieuw bestuur met vernieuwingen.

Laten we hopen op een uitkomst die een goede toekomst biedt voor de Nederlandse duivensport! Maar laten we straks niet zeuren, uiteindelijk krijgt het volk de leider die het verdient!

Overige relevante artikels:

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.