Duivensites.nl
 
Recht of krom? (2)
Cees de Jong  4-3-2009
 

Over de heer M. te B. schreef ik op 2 december 2008 een commentaar op de uitspraak van het TGC3. Inmiddels is er nogal wat gebeurd.
De raadsman van M. ging in beroep en het Beroepscollege vernietigde de uitspraak van het TGC3 en verwees de zaak terug naar het TGC3 met de opdracht “opnieuw in de zaak te voorzien”.
En dat heeft het TGC3 gedaan.

Op 3 december 2008 deed het TGC3 opnieuw uitspraak en veroordeelde zij M tot:

 1. een geldboete van € 750,-- (wegens diverse lichte administratieve overtredingen)
 2. betaling van € 250,00 in de proceskosten
 3. een uitsluiting/beperking voor een periode van 15 jaren van de navolgende rechten
  a. het deelnemen aan wedvluchten, tentoonstellingen en verzendingen
  b. bezoeken van vergaderingen
  c. betreden van inkorf- en verenigingslokalen
  d. uitoefenen van bestuurs- en andere functies

Ook tegen die uitspraak van het TGC3 is de raadsman van M in beroep gegaan.

En dat dit beroep terecht is gedaan blijkt wel uit de (niet voor verder beroep vatbare) 2e uitspraak van het Beroepscollege:

 • De uitspraak van het TGC3 is vernietigd
 • De opgelegde schorsing is onmiddellijk opgeheven
 • M is vrijgesproken van fraude en poging tot fraude.

Een fantastisch resultaat voor M en natuurlijk ook voor zijn raadsman! Zodra ik een afschrift van de uitspraak heb ontvangen zal ik daarover in meer detail publiceren. Op dit moment kan ik mij voorstellen dat deze uitspraak nogal wat te weeg zal brengen.

Immers, aan M zijn nationale kampioenschappen en de Gouden Duif onthouden en ik heb het gevoel dat M die alsnog en terecht zal gaan opeisen!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.