Duivensites.nl
 
List en bedrog
Cees de Jong  6-3-2009
 

List en bedrog hebben altijd hun plaats gehad binnen de politiek, binnen het zakenleven en ook binnen verenigingen. De wereld schijnt niet zonder te kunnen. Naar ik begrijp is er thans een epistel verschenen van de hand van Koos Hassing, Aanklager Tuchtrecht NPO.
Daarin legt de Aanklager uit dat al het gedoe, al het gekonkel en al het gemanipuleer rondom St. Vincent en Blois één groot misverstand is. En hij zegt ook  dat de ware schuldigen niet de mensen zijn die bij het vervoer zijn betrokken en ook niet de mensen die de wedvlucht hebben gewonnen. Neen, de ware schuldigen zijn de mensen die proberen licht in deze zaak te krijgen, de “klokkenluiders” en de mensen die ongefundeerde kritiek spuien op het internet.

En paar van de conclusies van de Aanklager zijn:
 
Piet van Gils heeft nooit duidelijk te kennen gekregen dat er bij die wedvluchten kon worden gefraudeerd...
Piet heeft echter wel verklaard door Jaap Koehoorn te zijn gebeld...
En hij heeft die verklaring nooit ingetrokken of afgezwakt...
Behalve nu, na het “onderzoek” van de Aanklager...

Jan de Jongh verklaarde in Het Spoor  dat hij Albert Jan de Jong telefonisch heeft ingelicht...
En hij verklaart nog steeds dat hij dat onder ede zal bevestigen...
En Albert Jan heeft die verklaring nooit tegengesproken of afgezwakt...
Behalve nu, na het “onderzoek” van de Aanklager...

En…..op een tactisch perfect moment.
Vlak voor de verkiezing van een nieuw bestuur.
Waardoor er geen tijd meer is voor mensen die beter weten, om te reageren…..

Liegt Koos Hassing?
Liegt Albert Jan de Jong?
Liegt Piet van Gils?

Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat de Nederlandse duivenmelker grootselijk wordt belazerd!

En wat ik ook weet is dat alleen de kiesmannen daar paal en perk aan kunnen stellen.

En vandaar mijn oproep aan die kiesmannen:

  • kies niet voor een bestuur met Albert Jan de Jong en zijn kompanen!
  • stel desnoods de bestuursverkiezing uit
  • vorm een interim zakenbestuur van mensen die vertrouwen genieten
  • laat St. Vincent en Blois onderzoeken door een onafhankelijke commissie
  • open opnieuw de kandidaatstelling voor een nieuw bestuur
  • en kies in alle rust een bestuur dat steun vindt bij de leden van de NPO.

Als dat niet gebeurt dan gaat 7 maart 2009 de geschiedenis in als de zwartste zaterdag van duivenminnend Nederland.

 

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.