Duivensites.nl
 
Uitspraken Rechtsprekende Colleges (18 maart 2009)
NPO  18-3-2009
 

Het Beroepscollege van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie acht het niet wettig en overtuigend bewezen dat de heer M. te Budel de verleiding niet heeft kunnen weerstaan en acht hem daarom niet schuldig aan frauduleuze handelingen.

Het Beroepscollege:

  • vernietigt de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege 3 d.d. 3 december 2008;
  • verklaart het beroep van eiser d.d. 9 januari 2009 gegrond;
  • bepaalt dat de schorsing van eiser met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

In de zaak van De W. uit Enkhuizen heeft het Tucht- en Geschillencollege 6/12 de volgende uitspraak gedaan:

  • Ontzetting uit het lidmaatschap en onvoorwaardelijk uitsluiting van alle rechten voor een termijn van 15 jaar overeenkomstig artikel T4, lid 1, sub e, van het Reglement Rechtspleging NPO.
  • Een onvoorwaardelijke boete van 1.000 euro en 250 euro als tegemoetkoming in de proceskosten.

In de zaak Van E. uit Oud Beijerland acht het Tucht- en Geschillencollege 5 voldoende bewezen dat beklaagde fraude heeft gepleegd met aankomsttijden van zijn aangewezen duiven en bepaalt dat:

  • Beklaagde wordt met ingang van 6 juni 2008 voor 5 jaar uitgesloten van: deelname aan wedvluchten, tentoonstellingen en verzendingen; dit geldt eveneens voor andere personen vanaf het adres en door beklaagde andere te betrekken locaties;
  • Het betreden van inkorf- of verenigingslokaal van de betreffende vereniging;
  • Beklaagde wordt met ingang van 6 juni 2008 voor 10 jaar uitgesloten van het beoefenen van bestuurs- en andere functies en/of het verrichten van werkzaamheden bij het inkorven en regelen en lichten van klokken;
  • Beklaagde dient 250 euro te betalen voor proceskosten
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.