Duivensites.nl
 
Oproep Afdeling 8 verenigingen
Falco Ebben  24-3-2009
 

Afgelopen zaterdag heb ik de huldiging van WZHB bijgewoond. In tegenstelling tot wat ik eerder op mijn site schreef was er niet één, maar zijn er twee liefhebbers uit Afdeling 8 in de prijzen gevallen. Naast Ben Roodbeen uit Renkum was ook Reind Breman uit Genemuiden onder de prijswinnaars, maar hij was bij de maandwinnaars (12 mogelijkheden) en die had ik de vorige keer niet meegeteld. Dus van de 77 mogelijkheden waren er 2 voor Afdeling 8.
Bij de categorieën 'Beste Liefhebber', 'Beste Doffer', 'Beste Duivin', 'Beste Jonge Duif' en 'Beste Asduif' was niemand uit de GOU present, dit kan ook niet omdat ons vliegprogramma zo beperkt is dat dit niet mogelijk is, daarover heb ik al vaker geschreven.

Ik heb zaterdag slechts drie liefhebbers uit onze afdeling gesproken (veel meer waren er logischerwijs niet aanwezig), hoofdsponsor Hans Eijerkamp en prijswinnaars Breman en Roodbeen. Ook zij waren zeer teleurgesteld over het vliegprogramma van onze afdeling en welke gevolgen dit heeft voor een competities als WZHB.
Ik vind het beschamend dat het bestuur van Afdeling 8 een heel eigen koers vaart en geen rekening houdt met de liefhebbers die graag deelnemen aan competities als WHZB. Dat ze met hun eigen officiële programma later aan willen vangen vind ik prima, maar geef de liefhebbers die graag vroeg beginnen en aan (Inter)nationale competities deelnemen in elk geval de kans. Ze plaatsen op het vliegprogramma wel twee africhtingsvluchten voor de oude en drie (!!) africhtingsvluchten voor de jonge duiven!! Ik klok liever!!

Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat er in 2009 wél liefhebbers uit Afdeling 8 present zijn?

Voor wat betreft de categorie 'Beste Jonge Duif' is het probleem opgelost. De commissie WHZB is bereid wat toe te geven en telt nu één vlucht minder voor de competitie zodat liefhebbers uit Afdeling 8, die maar 7 jonge-duivenvluchten op het programma hebben staan, ook een eerlijke kans hebben.

Voor wat betreft de oude-duiven ligt dat wat gecompliceerder. Stichting WHZB is niet van plan om hun competitie, die al 50 jaar in meer of mindere mate dezelfde opzet heeft, helemaal op de kop te zetten voor één afdeling.
Onze afdeling heeft al de voorstellen die ik heb ingediend om ons ook een kans te geven afgeketst.
De enige mogelijkheid is zelf vluchten gaan organiseren. Dit gaat om 3 weekeinden: 18/4, 25/4 en 25/7. Op 25/7 hebben we een vitesse-jonge duivenvlucht waar ook oude invliegduiven mee mogen, dus dat is makkelijk op te lossen. Hiervoor kunnen we een uitslag maken. Afdeling 8 heeft dit op de vergadering wel afgewezen, maar dan moet dit maar zonder hun toestemming, niemand wordt er mee benadeeld. Indien er voldoende liefhebbers de klok stellen wil de WHZB-commissie deze accepteren als kringuitslag, dat hebben ze toegezegd.

Voor de weekeinden 18/4 en 25/4 zou er een fanatieke club, of liever één fanatieke club in iedere Regio, zelf een vlucht uit bijvoorbeeld Menen moeten organiseren. Indien iedere Regio de mogelijkheid krijgt om mee te doen wordt de uitslag door de WHZB-commissie geaccepteerd, dat heeft Ronald Geerdink mij toegezegd. Ik hoop dat er clubs zijn die dit gaan ondernemen, veel mensen zouden ermee geholpen zijn.

Als er een vereniging is die dit wil gaan ondernemen dan hoor ik het graag. Ook als ik dan ergens bij kan helpen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.