Duivensites.nl
 
Ringenboekje 2009 en uitlevering chipclips
Van de NPO  31-3-2009
 

Omdat er inmiddels voldoende en betere alternatieven zijn voor het achterhalen van eigenaren dan het informatieboekje van de NPO, is besloten dit boekje niet meer uit te geven. De belangrijkste reden van het verschijnen van dit boekje was toch de lijst met uitgegeven ringen met daaraan gekoppeld de ringenadministrateurs van de verenigingen.

Voor mensen die toch een lijst op papier willen hebben of niet over internet beschikken, is de ringenlijst van 2009 online gezet. Alle ringen die tot en met 29 maart zijn uitgegeven, zijn hierin verwerkt.

Bijgaand treft u het bestand ook aan. Mocht u weten dat iemand in uw vereniging hier behoefte aan heeft, omdat hij of zij niet beschikt over internet, dan kunt u deze persoon aan de lijst helpen.

Verder bereiken ons vragen over het uitleveren van chipringen en chipclips. Hierover kunnen we berichten dat alle bestellingen én nabestellingen zijn uitgeleverd, behalve de chipclis van zowel Unikon als Tipes. Van Tipes verwachten we deze week de laatste zending clips. Deze worden dan uiterlijk volgende week aan de verenigingen verzonden. De clips van Unikon komen in delen binnen. Ook hiervan verwachten we komende week weer een zending. Ook deze clips zullen ruim voor het jonge-duivenseizoen bij alle verenigingen zijn.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groeten,

Carmen van Schaijk
Bureau NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.