Duivensites.nl
 
Opmerkelijk
Peter Tolk  9-5-2009
 

Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over z’n stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen waant. Zomaar een paar begin regels van het lied “de eenzame fietser “van Boudewijn de Groot uit 1973. De eerste regel zegt in een paar woorden hoe een aantal PPN commissie leden zich voelden na het lezen van het verslag van de laatste NPO vergadering. In deze artikelen wordt er nogal wat onzin over de PPN naar voren gebracht. Nu zijn de PPN leden wel wat gewend. Tegen beter weten tegen de stroom in roeien wordt desondanks door heel wat duivencoaches op waarde geschat. Van hogerhand hadden we daarentegen wel wat meer waardering verwacht. We zijn nu een aantal weken verder en ik heb niets gelezen over een eventuele rectificatie over de verslaggeving van die NPO vergadering van 7 maart jl., dus het zal wel waar zijn.

Heel apart

In zijn voorwoord stelt de NPO voorzitter vast dat veel van de ideeën die de PPN ontwikkelt, moeten worden uitgevoerd door het bureau in Veenendaal. Opmerkelijk. Bijna al de suggesties die de PPN ontwikkelt worden door de PPN leden zelf uitgevoerd, bijv. het ontwikkelen van stickers, het promo hokjes beleid, de Tv-serie etc. Dat de NPO voorzitter deze werkzaamheden (?) aangrijpt om te beweren dat het bureau dit met de huidige bezetting niet kan uitvoeren, is op zijn minst opmerkelijk. Mocht het een tactische manoeuvre zijn om de bezettingsgraad van het bureau op te voeren, waarom dan over de rug van de PPN? Opmerkelijk. Tijdens deze vergadering rezen er opnieuw vragen over de twee euro per lid die de afdelingen gedurende een tweetal jaren moeten opbrengen. Opmerkelijk. Het was toch aangenomen? De ALV wil een goede financiële onderbouwing van de gelden. De brief van de PPN ( 4 maart 2009 ) gestuurd naar het NPO bestuur en een bestuurslid, vermeldt ” Nadat in de ALV van de NPO besloten was om gedurende 2009 en 2010 de ledencontributie te verhogen met € 2,-- per lid per jaar en het daarmee beschikbaar komend bedrag van ca € 104.000,-- te gebruiken voor het produceren en uitzenden van een Tv-serie over de duivensport, ..” Opmerkelijk, het staat er toch echt. In het afgelopen seizoen is er tweemaal een NPO bestuurslid aanwezig geweest bij onze vergaderingen. Dit bestuurslid en het NPO – bestuur verdedigt het bovenstaand besluit nergens. Opmerkelijk. De budget indicatie is per aflevering € 17.500,--. Totaal zo’n 10 afleveringen. Bij het geven van de definitieve opdracht wordt er door producenten een aanbetaling gevraagd. Een aanwezige kiesman oppert het idee om niet tot een betaling over te gaan. Opmerkelijk. Iemand van de FBCC vroeg zich af hoe de kosten in de toekomst met een dalend aantal leden moest worden opgevangen. Het staat er echt. Opmerkelijk. In een verslag leest men dat er wel toezicht, bijsturing en controle op de PPN moet zijn. Een aantal jaren valt het ons op dat er van de zijde van het NPO bestuur en kiesmannen weinig tot geen interesse is en was. Men ziet ze niet in onze stand, men hoort van die kant alleen maar negativisme. Opmerkelijk. Tijdens de laatste NPO vergadering wordt een persoon opgevoerd als zijnde vertegenwoordiger van het NPO bestuur in de PPN. Afgelopen jaar was hij geen lid van de PPN commissie, het jaar ervoor wel. Opmerkelijk. Als PPN geven we geen waardeoordeel over het bovenstaande. We constateren alleen maar. Dat de PPN commissie nog zin heeft om door te gaan op de door hun gekozen weg is op z’n minst opmerkelijk en heel apart.

Sommige duivencoaches kijken reikhalzend uit naar de Tv-serie. Na het verslag van de NPO vergadering moet men er toch iets anders tegen aankijken. Het is heel simpel. De serie kost zo’n € 165.000,--. Wij, de PPN, hebben dit geld niet. Als men ( duivencoaches, kiesmannen en het NPO bestuur ) deze Tv-serie niet wil, dan moet men nu de stekker eruit trekken. Laat ons niet spartelen. We zijn nu al zo’n anderhalf jaar met dit item bezig. Dat is dan helaas verspilde moeite geweest. Sommige duivencoaches, kiesmannen e.d. denken dat het kopen van een Tv-serie net is als het kopen van een pak koffie. De realiteit is helaas anders. Bij voldoende budget zijn we zo vertrokken, maar … Als alle duivencoaches in twee jaar de waarde schenken van pakweg drie pakken koffie, dan kunnen we verder. De PPN is net zo sterk als de zwakste schakel. En wie de zwakste schakel is, laten we in het midden. Denkt u maar eens aan die eenzame fietser. Hij komt er wel, door regen en tegenwind. Helaas kan het ook sneller. Die fietser schijnt het te beseffen, alleen de omstanders nog niet.

Om niet helemaal negatief te besluiten, een opwekkend bericht van onze oosterburen. Ook zij zien in dat er wat gedaan moet worden om de duivensport te helpen. Ze hebben met ons een gesprek gehad over onze aanpak. Deze club mensen bestaat uit ongeveer 60 leden. Zij betalen ieder € 10,--. De kern bestaat uit 14 mensen en daarvan zijn er 6 echte actieve leden. Zij waren onder de indruk van onze creativiteit en onze projecten. Ook gaven zij aan dat ze er in Duitsland nog harder aan moeten trekken. ( meer info: www.IG.zukunft.de ) Hebben we al contacten gehad met België en Engeland. Nu volgt Duitsland ons voorbeeld.

De PPN- wereld draait gewoon door.

Namens de PPN,
Peter Tolk. 

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.