Duivensites.nl
 
Positieve waardering
Peter Tolk  21-5-2009
 

Voor het opwekken van de interesse van de leek voor onze duivensport is het van essentieel belang dat de duivencoaches op de werkvloer laten zien wat het fenomeen  “de duif “ nu eigenlijk is. Is het zomaar een leuk vogeltje dat niet zo gauw  van zijn hok wegvliegt of is er meer. Dat laatste zal iedere duivencoach beamen: er is meer dan dat leuke koerende vogeltje. Als men bijv. tijdens verjaardagen vertelt over de ongekende mogelijkheden van de postduif, dan staan de leken vol verbazing ons aan te horen. Men gelooft het werkelijk niet. Hier is de kans voor ons om te laten zien wat de postduivenwedstrijdsport daadwerkelijk inhoudt. Het liefdevol omgaan met je duiven, het op tijd verzorgen, het handtam maken van je duifjes, kortom allemaal zaken die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, dat we er al haast niet meer bij nadenken. Wij vinden het o zo gewoon, we weten vaak niet beter.  Wel worden we weer met onze neus op de feiten gedrukt als de leek ons die vragen stelt. Men is dan oprecht geïnteresseerd.

Heel veel duivencoaches hebben al met dit bovenstaande te maken gehad. Het maakt het dan juist zo boeiend om over je sport te praten. In 2008 hebben een groot aantal ambassadeurs van onze duivensport zich daarmee bezig gehouden. Natuurlijk niet allemaal even succesvol,  maar de wil om iets over de sport te vertellen of te laten zien is bijzonder groot geweest. Om die duivencoaches te stimuleren heeft de PPN de grote PPN prijs in het leven geroepen. Deze prijs ( € 500,-- en een wisselbeker ) moet voor iedere duivenpromotor een stimulans zijn om door te gaan met dit goede werk. Tijdens de beurs in Houten werden op zondagmiddag een tiental kandidaten voor deze prijs in het zonnetje gezet.  Van de 10 genomineerden waren er 8 aanwezig terwijl twee zich hadden afgemeld. Om 12.45 uur meldden zij zich bij de PPN stand. De prijsuitreiking vond plaats in het Beurscafé. Eigenlijk hadden we gemeend één prijs te moeten uitdelen, maar we vonden de initiatieven van de andere negen de moeite waard om ze niet zonder lege handen naar huis te sturen. Naast een bos bloemen ontvingen zij, Henri Vennix, Jeugdcommissie afdeling 9, Hans Leloux, Jan en Hermien de Raaf, PV Velp Zuid, mevr. Gré Veninga, PV Steeds Verder uit Twello, Han Dijkhuis & Rob Hulsegge en Amanuel Őz,  ook een cheque met een leuk bedragje. Echter, er kan er maar één de winnaar zijn. De hoofdprijs en de daarbij behorende wisselbeker en herinneringsbeker was voor Karel Gommer uit Arnhem (deze bekers zijn trouwens geschonken door Sportprijzen Dumphuis Doetinchem, onze dank daarvoor).  Na de overhandiging van de bekers en de bloemen door Henk Wegh en René Voskamp, resp. voorzitter en secretaris van de PPN, had Karel nog een kort dankwoordje.

Wat maakt een winnaar tot een winnaar? Karel Gommer, een selfmade man. In het afgelopen jaar en de jaren daar voor heeft hij zich ontpopt als een daadwerkelijke ambassadeur van de duivensport. Karel heeft talloze malen stukjes geschreven over zijn duivenproject op de stadsboerderij in Arnhem. Voor de publicaties en het vele werk  heeft hij van de gemeente Arnhem de vrijwilligersprijs ontvangen. Karel heeft door zijn project getracht de leefbaarheid van de wijk op te krikken. Karel schrijft ook stukjes voor de regionale bladen om toch maar de aandacht te vestigen op iets waar hij mee bezig is. En dit mooie werk doet hij geheel belangeloos. Hij is steeds, ondanks wat tegenwind, in zijn concept blijven geloven. Zelfs nu loopt Karel met plannen rond om een tweede stadsboerderij te adopteren.  Karel is zo enthousiast geworden over zijn missie dat hij het geheel in een fotoboek van 50 bladzijden heeft opgeslagen. Alle stadia van het opzetten van een postduiven project heeft hij weergegeven in zijn boek. Je zou haast kunnen schrijven, zijn oogappel. Mocht u ooit nog eens in de buurt zijn van de stadsboerderij in Arnhem, een bezoekje zal hij grandioos vinden en hij kan u helpen met raad en daad. Als ergens de prijs goed terecht is gekomen dan is het wel bij Karel Gommer. Naar verluidt gaat hij dit geld weer steken in zijn project. En Karel, ach Karel is de bescheidenheid zelf. Hij weet niet wie hem heeft voorgedragen,  maar hij heeft wel een klein vermoeden. Ik zou zeggen Karel, niet zoeken, maar gewoon lekker doorgaan met je goede werk voor onze postduivensport!!
Wilt u nu ook wel eens in het zonnetje gezet worden. De grote PPN prijs 2009 is nu weer vacant. Eén nominatie is al weer binnen. Zorgt dat u er binnenkort ook bij staat. U heeft nog driekwart jaar de tijd om iets positiefs over onze sport uit te dragen. Bezoek basisscholen, houd lezingen, neem een jeugdlid onder uw hoede,  kom met vooruitstrevende ideeën om de duivensport aantrekkelijker te maken voor huidige en nieuwe leden, word mentor, draag op één of andere manier uw sport positief uit. Kortom, laat u gelden en laat het ons weten. De PPN en de Nederlandse duivensport waardeert het ten zeerste. Het laatste ( de Nederlandse duivensport ) hoop ik maar, want na het lezen van het verslag van de laatste NPO vergadering inzake de PPN, denk ik daar nu toch anders over. De aanwezige kiesmannen willen denk ik , iets anders. Misschien weer Back to the 60’s and 70’s?? Maar ja, de beste stuurlui, hé. De PPN gaat in ieder geval door op de door hun gekozen weg!!

Namens de PPN,  Peter Tolk

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.