Duivensites.nl
 
Fondvluchten
Peter Boskamp  1-6-2009
 

Er komen de laatste weken vragen binnen van liefhebbers die meer gerichte informatie wensen voor de fondvluchten. De  controles van de fondduiven brachten bij een aantal liefhebbers toch nog best grote problemen aan het licht. Problemen die in deze tijd van het jaar niet meer zouden mogen voorkomen.

De liefhebbers die in april hun fondduiven lieten controleren waren soms van mening dat ze nog niets aan de (soms zware) geelbesmettingen hoefden te doen omdat “er immers nog tijd was”.

Ik moet dat toch als een zware misvatting zien. De fondduiven die met de programmaduiven worden meegegeven moeten om meerdere redenen schoon ingekorfd worden. Enerzijds is dit een morele verplichting ten aanzien van de programmaspelers die anders blootgesteld kunnen worden aan onnodige infecties van onbehandelde duiven, anderzijds kunnen duiven met lichte ornithose- en geelbesmettingen natuurlijk nooit die goede conditie opbouwen die voor een fondduif nodig is.

Een wielrenner die wil pieken in de Tour de France zal echt niet met een infectie bronchitis blijven lopen met de gedachten dat het nog “vroeg” is. Wil een sportman conditie opbouwen dan moet hij gezond zijn en dat geldt ook voor topduiven.

Gezond zijn is voor duiven iets anders dan in topconditie zijn. Natuurlijk moeten de fondduiven niet te vroeg “te goed” zijn. Maar een goede voorbereiding op het fondseizoen valt een staat bij het gezond houden van de duiven. Zorgen voor een goede spijsvertering en aftrainen van het wintervet.

Een goede voorbereiding op het fondseizoen begint met het controleren of de “huis- tuin- en keukenziektes weg zijn. Ik doel daarmee op de coccidiose, wormen en trichomoniasis. En passant dient een duivenarts dan ook nog naar de conditie van de luchtwegen te kijken.

Indien nodig dan dient nader (bacteriologisch en mycologisch) onderzoek plaats te vinden van de bovenste luchtwegen en/of de krop (gisten en schimmels). Dit alles om in de aanloop van het fondseizoen niet voor verrassingen te komen staan. Aan de hand van gefundeerd onderzoek kan dan maatwerk geleverd worden.

Is er sprake van ernstige infectie van de voorste luchtwegen al dan niet met slijmvorming dan dient dit gericht behandeld te worden met een goed luchtwegmiddel al dan niet in combinatie met Bony-bronchicron.

Indien noodzakelijk omdat de conditie er aanleiding toe geeft wordt de lever ondersteunt met Bonichol en/of Bony-mineral.

De duiven zijn schoon en de fondvluchten zijn nog ver weg. Prima. Dan is het een kwestie van gezond houden. Niet door ze vol te stoppen met medicijnen maar gewoon een goede natuurlijke aanpak.

Daartoe behoort bij mijn begeleiding de simpele combinatie van Bony SGR 2 x per week, de Bony BMT samen met kweekolie. In een later stadium wordt dan overgegaan op vliegolie.

Enkele malen per week Bony-M mineralen. Bij thuiskomst afhankelijk van de omstandigheden en het verloop van de vluchten de koppen ondersteunen. Een week of vier voor het fondseizoen beginnen we dan met de Bony-vliegolie.

Ondersteunende preparaten worden langzaam ingezet om de vorm te verbeteren. Vanaf dit jaar wordt de gift van de vliegolie ondersteunt met Bony-endurance. Deze Bony-endurance dient dagelijks gegeven te worden om ten tijde van de fondvluchten maximaal resultaat te verkrijgen.

In de aanloop van het fondseizoen worden de duiven nogmaals gecontroleerd op hun gezondheid. In dit stadium wordt overgegaan tot “maatwerk”. De begeleiding komt nu in een fase dat deze niet meer gelijk is voor alle liefhebbers. Het inzetten van medicijnen en ondersteunende preparaten wordt nu afhankelijk van de staat waarin met name de luchtwegen zich bevinden.

Immers, ondanks alle goede zorgen, kunnen tijdens de invliegvluchten in de manden infecties opgelopen worden. Deze kunnen een streep trekken door de voorgestelde aanpak. In die gevallen dient de opbouw met ondersteunende preparaten soms gestopt te worden omdat ze in dit stadium te zwaar zijn voor de stofwisseling.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de (zwaardere) ondersteunende preparaten te zwaar kunnen zijn voor duiven bij wie de gezondheid niet optimaal is. In plaats van vooruit boert men dan achteruit door deze middelen te gebruiken.

Ook voor voedingssupplementen geldt dat men deze met verstand dient te gebruiken. Alles waar “te” voor staat is niet goed.

Zijn de duiven gezond en komen ze goed naar huis? Ga dan niet lopen experimenteren met allerlei medicijnen. Gaan ze goed op de gebruikelijke middelen om de koppen schoon te maken/houden, houdt U daar dan aan.

Is dat niet het geval probeer dan middels maatwerk (van een ervaren duivenarts) het probleem op te lossen en sla niet aan het klooien. We hebben met zijn allen hierin een verantwoordelijkheid te dragen. Niet alleen voor onze duiven maar ook met betrekking tot het verantwoord gebruik van medicijnen.

Octacosanol 

Over deze stof wordt regelmatig informatie opgevraagd de laatste maanden. Er gaan geruchten rond dat deze stof een substantiële bijdrage kan leveren aan het uithoudingsvermogen. Dit wat al enkele jaren bekend en was daarom ook de reden dat wij aan onze vliegolie ook tarwekiemolie toevoegen. Tarwekiemolie bevat namelijk ook octacosanol.

Wat is octacosanol nu eigenlijk?

Is min of meer een verzamelenaam voor een aantal “langketenige vettige alcoholen” die geïsoleerd kunnen worden uit een aantal planten, waaronder spinazie, tarwekiemen, rijst en suikerriet. Naast octacosanol bevatten deze planten vaak ook nog thriacosanol, hexacosanol en tetracosanol.

Er wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar deze stoffen. Zo wordt er een cholesterolverlagende werking aan toe geschreven. Er is ook onderzoek geweest naar deze tof vanwege een vermeende antivirale werking tegen het herpesvirus.

Interessant is ook het onderzoek naar de werking bij ontstekingen van de huid. Er zijn dus een aantel vakgebieden waarbinnen naar de werking van deze stof wordt gekeken.

Voor de duivensport kan het onderzoek naar de werking op het uithoudingsvermogen mogelijk zeer interessant zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat het uithoudingsvermogen bij mens en dier bij duursporten kan toenemen. Belangrijk daarbij is evenwel dat er ook trainingsarbeid verricht wordt. Onderzoek wees namelijk uit dat bij gift zonder training de octacosanol voornamelijk in het vetweefsel werd opgeslagen.

Ik zal u hier niet verder vermoeien met de resultaten van allerlei, weliswaar interessante, onderzoeken.

De verbetering van het uithoudingsvermogen dat o.a. aan de octacosanol wordt toegeschreven wordt mede veroorzaakt door een verbetering van het zuurstofgebruik, een verbetering van de opslag van glycogeen in de spieren, een versterking van de hartspier, een betere spiercoördinatie, afname van de spierpijn na langdurige spierinspanning, toenamen van de testosteronproductie waardoor de totale spiermassa toeneemt, invloed op het vrijmaken van vrije vetzuren in de vetcellen in de spieren en tenslotte het vergroten van de trainingstolerantie.

Met nadruk dient erop gewezen te worden dat het enige tijd vergt voordat het maximale effect van de octacosanolgift wordt bereikt. Maar ook dat deze alleen bereikt kan worden indien er genoeg trainingsarbeid wordt verricht door de duiven. “Het komt niet vanzelf”.

Wij hebben de octacosanol op de markt gebracht onder de naam Bony-endurance. Naast de gewenste octacosanol bevat dit product ook vitamines en weiaminozuren om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Ideaal is het om de Bony-endurance samen met de Bony-vliegolie te gebruiken.

Het is namelijk zo dat octacosanol een wasachtig product is dat slecht in water oplost. Toediening over het voer is dus beter.

Zoals we weten nemen duiven slecht vetten op. Dat is dan ook de reden dat wij aan onze vliegolie lecithine toevoegen. Deze stof werkt als een emulgator waardoor vetten beter in het lichaam opgenomen worden.

Van octacosanol houdende producten moet men bij de vitesse en de midfond niet te veel resultaten verwachten.

Naast deze onderzoeken naar de werking van octacosanol lopen in de kliniek ook nog onderzoeken met andere kruiden als dan niet in combinatie met octacosanol, specifieke vitamines en bepaalde aminozuren. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen, maar de tijd zal leren of deze de toets van de wedvluchten kunnen doorstaan.

Laatste nieuws

Op veler verzoek hebben we extra octacosanol aan onze vliegolie toegevoegd, zodat op de dagen dat extra vliegolie gegeven wordt geen Bony-endurance gegeven hoeft te worden. Deze vliegolie is vanaf 1 juni verkrijgbaar onder de naam Bony-Vliegolie Octa 20000 (prijs 19,95/500 ml).

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.