Duivensites.nl
 
Nieuwsfeiten vanuit Bestuur NPO
Van de NPO  11-6-2009
 

Het bestuur werkt momenteel aan een beleidsvisie. Hier zijn inmiddels enkele besprekingen aan besteed. De bedoeling is dat het stuk in oktober in de Algemene Vergadering NPO wordt besproken. Besloten is om ook een verkorte populaire vorm van de beleidsnota uit te brengen.

FCI race Londen

De FCI heeft het voornemen om vanaf 2012 jaarlijks voor de Europese landen een race te organiseren vanaf Londen. De WOWD is om advies gevraagd en zij adviseren negatief. Zij zijn van opvatting dat dergelijke attractievluchten alleen maar slecht kunnen uitpakken voor de duivensport. Het bestuur heeft besloten dit advies niet geheel over te nemen en Nederlandse leden niet te verbieden aan deze vlucht deel te nemen.

Dutch Open

Er is een gesprek geweest met het bestuur van de Dutch Open. Afspraken uit deze bespreking zijn dat de contacten met het ministerie via de NPO zullen verlopen. Ook alles wat betrekking heeft op de scholencompetitie verloopt via de NPO. De deelname aan het nationaal verenigingskampioenschap valt een beetje tegen. De zaken staan goed in de steigers en alles verloopt op dit moment voorspoedig.

PPN en NPO

De PPN heeft met de NPO veel gezamenlijke doelstellingen. Het  werven van nieuwe leden is de belangrijkste uitdaging in de komende jaren. We zullen bezien hoe we elkaar hier in de komende jaren beter in kunnen ondersteunen. Hiertoe zullen we een overeenkomst maken waarin de wederzijdse verwachtingen worden vastgelegd. In het overleg is ook gesproken over de voorgenomen tv serie. Deze is te realiseren, maar wel op een tijdstip dat er maar heel weinig kijkers zijn. Er is daarom nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden om de duivensport op tv te promoten. Bij omroep MAX zijn er mogelijkheden en wel op een tijdstip dat er veel kijkers zijn, alleen hierin past geen serie maar wel afzonderlijke items. Gezien de kijkers aantallen gaar hier toch de voorkeur naar uit. Deze optie wordt nu nader onderzocht. Het bestuur geeft steun aan deze keuze.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.