Duivensites.nl
 
Opvallend
Gert Krab  23-6-2009
 

Ik heb me vanmorgen weer verbaasd over het verschil in lossingsbeleid tussen de diverse afdelingen. Hoewel inversie volgens sommigen geen rol speelt, hebben we volgens mij daar heden weer een klinkend bewijs van mogen aanschouwen dat dit wel degelijk van invloed is.

Vanmorgen kwamen van de, in mijn ogen, te vroeg geloste duiven tegen 10 uur eerst enkelen (20% van de duiven) door, al dan niet als groepje. Daarna valt het een drie kwartier stil, opvolgend door een enkele duif. Diverse liefhebbers uit de club hadden gelijke bevindingen. Ruim een uur na de eerste beginnen ze te vallen, zoals ze een uur eerder hadden moeten vallen (als het niet te gemakkelijk is, d.w.z. om de paar minuten enkele duiven). Opvallend, veelal uit de goede hoek.

Wat waren de lostijden dan? Afdeling 8 tussen 8:15 en 9:15, afdeling 5 vanaf 8:40. Overige afdelingen (3, 7 en 9) lossen pas vanaf 10 uur. Opvallend, hier beginnen ze tegen 11 uur goed te vallen, de tijd dat ze hadden moeten komen bij een lossing rond 10 uur. Opvallend, dit tijdstip valt samen met het verschijnen wolken aan de lucht (bij een strakblauwe lucht het teken van oplossen van de inversie).

Opvallend. Op de site van afdeling 7 stond maandagavond al te lezen dat er vanaf 8 uur een sterke inversie zou heersen op 200-400 meter hoogte, oplossend bij 17 graden. Vermoedelijk is dat iets later geworden en hebben de andere afdelingen daar gehoor aan gegeven en de duiven vanaf 10 uur gelost. Ik vermoed dat daar het verloop een stuk beter zal zijn geweest dan bij ons (afdeling 8).

Ik wil de heren van afdeling 5 én 7 overigens een dikke pluim geven voor hun lossingsinformatie op de afdelingsites. Daar hebben we wat aan. Een voorbeeld voor alle andere afdelingen.

Opvallend. Waarom eigenlijk geen lossingsinformatie van het IWB op SBS 861 bij doordeweekse opleringen van jonge duiven? M.i. nog vele malen belangrijker om te weten dan bij een oude duivenvlucht op zaterdag.

Update 18:30 uur. Uit reacties op deze krabbel, blijkt dat de op verschillende hokken (o.a. in Genemuiden en Nunspeet) de duiven van Heteren (los 8:15) vlot gekomen zijn. Dat zou de verklaring voor het zeer matige verloop in onze regio (kring) vanuit Boxtel weer teniet doen. Blijft wel mijn eerste opmerking staan: Opvallend veel verschil in de lostijden van de afdelingen op vrijwel dezelfde afstanden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.