Duivensites.nl
 
Bestuur NPO consulteert fondvliegers
Van de NPO  3-7-2009
 

Op 24 juni heeft een delegatie van Bestuur NPO een gesprek gehad met een aantal fondvliegers uit diverse afdelingen en wel in het bijzonder over de eerste fondvlucht van het vliegseizoen. Daarnaast zijn in deze groep wat meer algemene problemen aan de orde geweest die spelen bij meerdaagse fondvluchten.

Unaniem waren de deelnemers van opvatting dat een meerdaagse vlucht minimaal een kortste afstand zou moeten hebben van 820 kilometer. De huidige kortste afstand van 700 kilometer vindt men volstrekt onvoldoende.

Ook ziet men meer in een wat zuidelijkere vlieglijn vanwege de verkleining van de afstandsverschillen, maar ook omdat er op deze vluchten veel minder nachtvliegers zullen komen, waarschijnlijk vanwege de grotere duisternis boven het vlieggebied.

Late lossingen werden helemaal niet gezien als een oplossing voor aankomsten in de neutralisatietijd. Men was van opvatting dat vroeger lossen in relatie met een fatsoenlijke afstand daarvoor veel effectiever zou kunnen zijn.

Men was van mening dat het een goede zaak zou zijn om op de hoofdlijnen van beleid waar het over de meerdaagse vluchten gaat de opvattingen van de spelers van deze categorie te betrekken.

Besloten is dat aan het bestuur NPO zal worden voorgesteld een commissie in het leven te roepen welke een enquĂȘte zal houden onder de groep van fondspelers die deelnemen aan deze vluchten. Gedacht wordt aan de deelnemers aan St. Vincent en Montauban.

De commissie krijgt dan als opdracht de bevindingen aan het bestuur voor te leggen. Op grond van deze bevindingen kan het bestuur NPO dan een voorstel doen aan de Algemene Vergadering NPO.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.