Duivensites.nl
 
Piet de Weerd overleden
Bestuur NPO  7-7-2009
 

Op zaterdag 4 juli 2009 is Piet de Weerd op 96-jarige leeftijd overleden. Al tijdens zijn leven werd Piet de Weerd een legende genoemd. Deze benaming heeft hij te danken aan zijn indrukwekkende wijze waarop hij zich heeft bewogen in de postduivensport. Hij was een groot keurder en kenner van duiven en hij heeft met zijn adviezen wereldwijd bijgedragen tot een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van de sportduif. Zijn inzichten zijn mede door een groot aantal publicaties van zijn hand, binnen de duivensport bereikbaar geworden en deze hebben bijgedragen de duivensport naar een hoger niveau te brengen.

Zijn verdiensten voor de duivensport zijn voor de NPO aanleiding geweest om Piet de Weerd te benoemen als erelid van onze organisatie waarbij hem de gouden speld is uitgereikt.

Wij wensen zijn familie en naasten sterkte toe in deze moeilijke dagen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.