Duivensites.nl
 
Staphylococcen
Dr. Peter Boskamp  24-8-2009
 

Er zijn een aantal bacteriën bij duiven waar in het verleden weinig aandacht aan werd besteed. Er werd dan gezegd dat ze facultatief pathogeen zijn. Dat houdt in dat deze bacteriën ziektes en problemen kunnen veroorzaken en zelfs sterfte maar dit vaak niet op grote schaal doen.
Hiertoe wordt de streptococcos gallolyticus wel gerekend. Deze bacterie is in staat om plotseling sterfte te veroorzaken bij een of enkele duiven. Vaak zijn het duivinnen op het nest of een jong dat aan een bloedvergiftiging sterft t.g.v. een infectie met deze bacterie. Nu komt deze bacterie altijd wel bij duiven voor. Pas als de omstandigheden goed zijn kan deze bacterie zijn schadelijke werk tot uiting brengen en wordt een patiënt ziek of sterft zelfs.
Inmiddels nemen we aan dat deze bacterie ook verantwoordelijk gesteld kan worden voor het suboptimaal presteren van de jonge duiven tijdens de vluchten. Ik probeer het dan simpel te houden door te stellen dat deze duiven dan last van hun keel hebben, net zoals wij mensen dat kunnen hebben van een streptococcen-infectie. Deze duiven drinken soms ook opvallend veel.
Maar naast deze bacterie zijn er nog andere bacteriën die onder bepaalde omstandigheden problemen kunnen veroorzaken. Zo zijn er de Klebsiella en de Proteus stammen die soms de oorzaak kunnen zijn van een desastreus verlopende kweekperiode. De jongen kunnen dan massaal sterven, terwijl de ouders geen symptomen vertonen.
Op deze plaats wil ik nog een andere bacterie onder de aandacht brengen. We zijn er de laatste tijd meer nadrukkelijk naar aan het zoeken. En soms is hij zelfs moeilijk aantoonbaar. Vaak treffen we hem aan terwijl er geen ziekteverschijnselen zijn bij duiven. Maar soms komt een liefhebber met een specifieke klacht: Duiven die weinig trainen en dan al snel weer op het dak zitten met de bek open terwijl het helemaal niet warm is. Dit probleem kan vele oorzaken hebben. Maar het komt voor dat er geen oorzaak te vinden is, maar dat uitsluitend deze bacterie gevonden wordt in de luchtwegen of de longen. Over welke bacterie heb ik het dan? Over de Staphylococcus (aureus). Deze bacterie is een echte “etterlijder”. Vaak veroorzaakt hij ontstekingen met pus. Vaak maar heel klein. Maar deze pus is er dan de oorzaak van dat de toegepaste medicijnen weliswaar werken maar dat er toch snel weer een terugval plaatsvindt in de prestaties en de conditie. De oorzaak moet gezocht worden in het moeilijk uit te roeien zijn van deze bacterie.
Wat dat betreft begin ik hem op hetzelfde niveau van problematiek te plaatsen als de salmonella. Ook deze laatste bacterie laat zich slecht uitroeien en blijft maar op de achtergrond liggen mieren.

Moeten we nu allemaal in paniek raken door deze bacterie? Helemaal niet. Maar heeft U duiven die problemen lijken te hebben met de luchtwegen waarbij bij onderzoek geen geel en dergelijke is vast te stellen en geen of weinig slijm, maar die na een gedegen kuur voor de luchtwegen toch weer snel terugvallen en opnieuw problemen hebben, denk dan in het achterhoofd ook eens aan deze Staphylococcus. In die gevallen moeten achterliggende oorzaken zoals paratyfus, Herpes, Mycoplasma uitgesloten worden en een bacteriologisch onderzoek naar deze bacterie gedaan worden. Wordt deze bacterie gevonden dan zou dit wel eens de oorzaak kunnen zijn van hardnekkige problemen.
Let wel: Als er geen problemen zijn met de duiven en bij onderzoek wordt deze bacterie aangetoond dan is het goed om dit in het achterhoofd op te slaan. Maar paniekkuren moeten dan vermeden worden. Wel is het dan zaak te zorgen dat de weerstand van de duiven zo hoog mogelijk blijft, zodat deze staphyloccus geen kans krijgt.

Ruiperiode - nieuwe start?

In de afgelopen maand is er een nieuwe DVD bij de Koerier verschenen waaraan ik heb mogen bijdragen. In november verschijnt de DVD in Duitse versie. Op de DVD wordt onder meer ingegaan op de natuurlijke aanpak bij de medische begeleiding van de duivensport.
Een aantal liefhebbers maakten op deze manier kennis met de filosofie van de natuurlijke begeleiding. En zo kwam het dat er de laatste weken een aantal vragen binnenkwam die op deze plek al vaker beantwoord zijn:
Waarom is het najaar het geschikte moment om het over een andere boeg te gaan gooien? Welke aanpak dan het beste is etc. Welke producten kan ik dan gebruiken?

Trouwe lezers van de nieuwsbrieven weten inmiddels dat het verbeteren van de natuurlijke weerstand niet iets is dat in een paar dagen tot stand kan worden gebracht. Dat vergt meer tijd. De ruiperiode is een periode waarin de weerstand van de duiven toch al zwaar wordt aangesproken. Daar komt nog bij dat het geven van medicijnen in de ruiperiode zo veel als mogelijk vermeden dient te worden om tekening in de pennen zoveel mogelijk te vermijden.

Kortom, de ruiperiode is alleen al daarom een goede gelegenheid om het over een andere boeg te gaan gooien en de natuurlijke weerstand van de duiven een betere kans te geven.
Daarnaast is het van belang dat tijdens de rui van de nieuwe pennen de duiven geen belangrijke aminozuren tekort komen. Verstrek daarom in de ruiperiode voldoende zwavelhoudende aminozuren en Biotine. 

We doen er goed aan om tijdens de ruiperiode de leverwerking goed te ondersteunen en daarnaast goede vitamines en een zuiverende thee te verstrekken en uiteraard een goede ruimengeling..
Ik denk dat dit het minimum is wat men kan doen om tot een goed verenkleed te komen voor het volgende seizoen.

Goede duiventhee´s zijn er van diverse merken. En hoewel velen zeggen ‘dat het iets uit de oude doos is’, mogen we de waarde van een goede theekuur niet onderschatten.
Daarnaast kunnen we de lever goed ondersteunen met Bonichol, Biochol of Sedochol. In het najaar ideaal voor de begeleiding van de rui. En verder een goede ruivitamine om de Biotine en Vitamine B gift te garanderen. We kunnen dit als het absolute minimum beschouwen.

Zelf adviseer ik daarnaast tevens tijdens de ruiperiode 2 maal per week Bony-SGR te geven.

Wil men nog meer doen voor de duiven dan kan een paar keer per week BMT verstrekt worden. Ook de aminozuren in de BMT kunnen goed gebruikt worden bij de vernieuwing van het veerkleed.

Een alternatief voor de BMT dat nog meer toegespitst is op de rui- en kweekperiode is de Bony-Basiskern. Dit voedingssupplement voorziet de duiven van de nodige bouwstoffen voor de ruiperiode en de kweek. Het bevat aminozuren, nucleotiden, oregano, knoflook een scala aan weerstandsondersteunende kruiden alsook homeopathische verdunningen om de weerstand te ondersteunen.
Als men kiest voor de laatste twee producten dan kan men afzien van het gebruik van ruivitamine omdat deze beide producten vitamine voor de rui bevatten.
Omega 3 olie kan men gebruiken om de diverse poeders aan het voer te doen kleven. (bijvoorbeeld Bony-omega-3-nucleovit)

Succes

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.