Duivensites.nl
 
Ontwikkeltraject NPO krijgt vorm
Bestuur NPO  18-9-2009
 

Bij het aantreden van het huidige NPO-Bestuur in maart 2009 heeft het bestuur toegezegd met een beleidsnotitie te komen.  Er is nu een eerste grote stap gemaakt. In de bestuursvergadering van 26 augustus jl. heeft Bestuur NPO 'Het plan van aanpak ontwikkeltraject NPO' goedgekeurd.  Op termijn moeten we tot een helder beeld van onze organisatie komen, waarbij we vast kunnen stellen waar mogelijk veranderingen nodig zijn en hoe deze zo  goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden.  Er is veel mee gemoeid, de belangen zijn groot en er wordt veel van ons allemaal verwacht.

Het bestuur NPO zal op de Algemene Vergadering (17 oktober) het Startdocument voor dit proces ter goedkeuring voorleggen aan de leden. Hier zal de begeleider van dit proces, de Heer Jaap van der Kamp (voormalig Secretaris CNV BB) toelichting geven. 

Direct na de vergadering worde de relevante stukken gepubliceerd.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.