Duivensites.nl
 
Duiven onderwerp van burenruzie
door Hemmy van Reenen  2-10-2009
 

Duivenhouden midden in een woonwijk zou misschien aan bepaalde restricties gebonden moeten zijn. Die suggestie deed gisteren voorzitter M.A.C. van Egdom van de Adviescommissie bezwaarschriften.

In het bankje vóór hem zaten een echtpaar uit de Kadeneterkamp en hun buren. De buren ervaren overlast van de tachtig postduiven die het echtpaar heeft en proberen de gemeente Zwolle zover te krijgen handhavend op te treden tegen de wedstrijdduiven en hun jongen. De buren vinden dat er sprake is van bedrijfsmatig houden van duiven, gezien het aantal dieren van de duivenhouder. Omdat de duivenmelker geen milieuvergunning heeft, zou de gemeente moeten ingrijpen, vinden de buren.

Volgens de klagers vliegen de postduiven om 5 uur 's ochtends al uit en lopen ze de hele dag irritant geluid te maken. Een postduif doet rrr, rrr, rrr, deed de buurvrouw voor aan de Adviescommissie. Een wilde tortelduif doet roekoe, meldde ze er nog fijntjes bij, om aan te tonen dat ze weet waarover ze praat. Het zijn echt de buurduiven die haar irriteren.

Volgens de duivenhouders is tachtig duiven helemaal geen absurd groot aantal. "Er zijn in Zwolle hobby-duivenhouders met 200 duiven. Die zitten ook in woonwijken."

De bezwarencommissie ging gistermiddag ter plekke kijken, maar omdat het wedstrijdseizoen half september al is afgelopen, viel er niet veel duivengekoer te beluisteren. De beestjes zitten in het winterseizoen grotendeels binnen.

"Ik heb jurisprudentie gezien van de Raad van State, die grenzen stelt aan het uitvliegen," vertelde voorzitter Van Egdom. "'s Morgens een uur en 's middags een uur. Is dat een optie?" De duivenhouders keken bedenkelijk. "Moet het duivenhok zo dicht tegen de tuin van de buren aan staan?" vroeg de voorzitter. De duivenhouders fronsten aarzelend.

Binnen drie weken formuleert de bezwarencommissie een advies aan de gemeente Zwolle, hoe om te gaan met deze koerige kwestie.

Bron: De Stentor

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.