Duivensites.nl
 
Nieuwsbrief oktober
Dr. Peter Boskamp  4-10-2009
 

Een goede darmwerking is belangrijk voor het behoud van de algemene weerstand en het behoud van een goede conditie. Er niet voor niets wel eens gezegd: "De dood schuilt in de darmen".

Voor een goede darmwerking is bij alle diersoorten een goede darmflora noodzakelijk. Nu hebben duiven maar een beperkte darmflora. Dit maakt het hebben van een goede darmflora daarom niet minder belangrijk.

Voor het goed functioneren van de darm is het hebben van een goede darmflora het uitgangspunt. We kunnen daar zelf aan bijdragen middels goede voeding en stoffen die de goede darmwerking stimuleren, de zgn. prebiotica, aan te bieden.

Door te zorgen voor een goede balans in de darmen, krijgen de ziekteverwekkende bacteriën die altijd op de loer liggen, minder kans om zich in de darm te nestelen. Het komt namelijk regelmatig voor dat er ziekteverwekkende bacteriën in de darm worden aangetroffen zonder dat deze op dat moment ziekte veroorzaken. Het geheel is in evenwicht.

Indien de kans op opname van ziektewekkende bacteriën toeneemt kan het verstrekken van Probiotica, goede darmbacteriën, bijdragen in het in stand houden van de goede darmflora.

Indien de darmflora in balans is zullen de ziekteverwekkende bacteriën het moeilijker krijgen om zich te manifesteren.

Het is in geval van een goede darmbalans mogelijk dat ziekteverwekkende bacteriën in de darm huizen zonder dat de duif ziekteverschijnselen vertoont. Dit kan tijdenlang goed gaan totdat door omstandigheden de balans in de darm verstoord wordt. Dan kunnen deze ziekteverwekkers plotseling massaal in aantal toenemen en wordt de duif tot patiënt.

Probiotica

In de gevallen dat een duif tot patiënt wordt is ingrijpen met medicijnen soms onvermijdelijk. Men dient zich evenwel te realiseren dat de medicijnen die dan gebruikt worden, veelal antibiotica, ook schadelijk zijn voor de goede darmbacteriën. Deze hebben dan ook te lijden onder deze antibiotica.

Per saldo heeft een duif na een antibioticumkuur dus te maken met een verslechtering van zijn darmflora. Daarom wordt steeds meer tijdens en na de antibioticumkuur aanbevolen om de darmflora die verloren gegaan is aan te vullen middels probiotica al dan niet vergezeld met prebiotica .

Bony-SGR is een kruidendrank die voor een goede PH in de darm zorgt waardoor de schadelijke darmbacteriën het eveneens moeilijker hebben om zich te ontwikkelen en de goede darmbacteriën juist gestimuleerd worden. Als ondersteuning bij een antibioticumkuur is dit product dus zeer geschikt. Mede ook omdat het zorgt dat de probiotica beter tot hun recht komen. Soortgelijk effect hebben de Bony-weerstandsdrank-novo en de Bony-Sambuccaplus.

Voor een goede ontwikkeling van de darmweerstand en de afweer in het algemeen is het van belang dat de darm wel in contact komt met eventueel schadelijke bacteriën, echter zonder dat deze de overhand mogen krijgen. Dus de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid schadelijke bacteriën kan onder normale omstandigheden gezien worden als een noodzakelijk kwaad op weg naar een volwassen afweersysteem. Het is dan ook verkeerd om te veel en te vaak in te grijpen in de darmflora bij jonge duiven. We doen deze duiven en hun afweer hiermee geen plezier. Kinderziektes moeten duiven doormaken om tot een volwassen afweersysteem te kunnen komen. De praktijk leert dat een gift van Bony-SGR gedurende twee tot drie maal per week de jonge duiven helpt bij het ontwikkelen van een gezonde en goede afweer. Doordat het product er toe bijdraagt dat de darm beter werkt, de duiven minder vaak ziek worden, kunnen de duiven makkelijker een gezonde afweer ontwikkelen waarbij meer energie overblijft om in de ontwikkeling van hun lichaam te steken.

Ook indien er een probleem is ontstaan doordat ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella, maar ook bijvoorbeeld het Adenocoli-syndroom de overhand hebben weten te krijgen is het dus verstandig om naast de gerichte aanpak van deze ziekteverwekkers ook de goede darmflora te ondersteunen. Hierdoor zullen de duiven sneller weer normaal kunnen functioneren en wordt het conditieverlies in de meeste gevallen beperkt.

De ruiperiode is dus voor alles een periode waarin de duiven met rust gelaten moeten worden, zeker wat medicijnen betreft. Te veel en te vaak krijg ik nu vragen om nu al te gaan kuren "om ze klaar te hebben voor de winter"

Steevast zeg ik dan: Zorg dat je de duiven goed eiwitrijk voer geeft, een goede duiventhee, Sedochol of Bonichol, Bony-SGR en B.M.T. (of eventueel Basiskern) en ga niet zitten kuren tegen van alles en nog wat. Kijk na de rui of er noodzaak bestaat om actie te ondernemen, maar geef de duiven nu de rust die ze nodig hebben en laat de lichaamseigen afweer zijn gang gaan.

Mestonderzoek

Het najaar is ook de tijd om de mest van de duiven te laten onderzoeken op de aanwezigheid van wormen, coccidiose en paratyfus. Zoals bekend kan men daartoe het beste de mest van 5 dagen verzamelen en deze dan goed mengen. Een klein monster hiervan kan men dan voor onderzoek aanbieden.

Dit jaar hebben we wederom een actie voor het micoscopisch en paratyfusonderzoek. Het onderzoek kost per monster 10 Euro. Men kan ook mestmonsters afzonderlijk laten onderzoeken op wormen en coccidiose en een mengmonster insturen van alle afdelingen voor onderzoek op paratyfus. Op die manier bespaart men kost. Immers als het mengmonster positief is op paratyfus, dus als de bacterie wordt aangetoond is het verstandig om alle duiven te behandelen tegen deze ziekteverwekker.

Er is in toenemende mate ook  interesse om de monsters van keel en neus te laten onderzoeken op o.a. Streptococcen, Candida albicans, Staphylococcen, en andere ziekteverwekkers.

Deze mogelijkheid bestaat. Er kan dan inzendmateriaal worden aangevraagd.

Dit onderzoek kent een minimum van vier monsters per inzending en kost 24 euro per 4 monsters.

In geval van positieve bevindingen kunnen dan zgn. antibiogrammen worden gemaakt, waarbij gekeken wordt welke medicatie in deze specifieke gevallen het meest geschikt is.

Bony-basiskern

We introduceren wel vaker nieuwe producten. De afgelopen maanden zijn er ook weer enkele nieuwe producten bijgekomen.

Maar sommige producten blijken al van het begin af aan goed in de smaak te vallen bij de liefhebbers en hun duiven.

Een product wat die categorie valt is de Bony-basiskern. We krijgen veel positieve reacties op dit product. Het is dan ook een uitermate geschikt product om tijdens de rui en kweek te gebruiken. Ofschoon het behoort tot de basisproducten die het gehele jaar enkele malen per week aan de duiven verstrekt mag worden, is deze tijd van het jaar bij uitstek geschikt voor de Bony-basiskern.

Tijdens de ruiperiode zijn de duiven extra kwetsbaar. Dan kunnen ze extra ondersteuning af en toe, goed gebruiken.

De Basiskern bevat een keur aan kruiden die de stofwisseling ondersteunen. Verder weerstandsondersteunende kruiden. Extra zijn toegevoegd, zeealgenmeel, wei-eiwitten, knoflook en oregano. Kortom het geheel maakt dit product tot een echte aanwinst voor een goede en gezonde basis en start voor de rui en de kweekperiode.

Het is verkrijgbaar in potten van 500 gram (€ 9,50) en 1000 gram (€ 15,50) .

Succes,

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.