Duivensites.nl
 
NPO slaat weg naar verandering in
17-10-2009
 

Veenendaal - Met de aanvaarding van het startdocument: 'Op weg naar perspectief' door de Algemene Vergadering op 17 oktober 2009 te Wijchen heeft de NPO de weg naar verandering ingeslagen.
Met dit document is richting gegeven aan een veranderingsproces welke moet leiden tot het bieden van perspectief en elan voor de duivensport en de NPO.

Teruglopend ledenaantal, negatieve publiciteit, bestuurlijke en organisatorische veranderingen hebben de afgelopen jaren met regelmaat een te grote wissel getrokken op de organisatie.
Met het aantreden van het nieuwe bestuur in maart 2009 heeft dit bestuur de belofte aan de leden gedaan met een aanpak te komen om hieraan een einde te maken.
Centrale vraag in deze aanpak is: 'als we vandaag met onze sport zouden beginnen hoe zouden we de organisatie dan inrichten, zoals die nu bestaat of zouden we op een ander plaatje uitkomen?'

Op een twaalftal aandachtsgebieden vindt de NPO haar uitdagingen.

 1. De pr/marketing & communicatie
 2. Het spel en de zuiverheid
 3. Het logistieke proces
 4. De duif en zijn coach
 5. De wetenschap
 6. De commercie
 7. De maatschappelijke context
 8. Service en dienstverlening
 9. Structuur van de vereniging
 10. Samenwerking in- en extern
 11. De kosten en haalbaarheid
 12. Interne cultuur

Dit is het totale pakket dat nodig is om de duivensport te beoefenen. Van 'het spelletje tot aan de randvoorwaarden'.
De uitdaging waar de NPO zich voor gesteld ziet is hoe de duivensport weer 'bergopwaarts' te krijgen: leuk, dynamisch, samenbindend en professioneel.

Het bestuur NPO doet dit niet alleen.

De leden zullen actief bij dit traject worden betrokken: er komen ledenpanels, werkgroepen en expertmeetings.
Dit onder het motto: 'samen uit ... samen thuis'.
Deze gehele aanpak moet uiteindelijk resulteren in een einddocument dat op 31 mei 2010 in een speciale Algemene Vergadering moet worden vastgesteld.
In dat einddocument zullen de concrete voorstellen voor daadwerkelijke verandering staan.
Op de website van de NPO verschijnt regelmatig nieuws over de voortgang van dit traject.

Meer informatie, klik hieronder:

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.