Duivensites.nl
 
Toelichting op Startdocument uitgesproken door Albert de Jong
19-10-2009
 

Bij mijn inleiding heb ik iets gezegd over telkens maar weer reparen. Ik heb dat in feite al gedemonstreerd in mijn voorwoord waarin weer een lappendeken aan verschillende zaken zit. Zaken die nu steeds met te weinig samenhang in deze vergadering de revue passeren. Zaken die dienen samen te worden gebracht en onderdeel  gaan uit maken van één beleidsplan.

Een beleidsplan waarin meerjarenbeleid maar natuurlijk ook het jaarprogramma zit. Het spreekt voor zichzelf dat alle programma’s en activiteiten gericht moeten zijn om de doelen van onze organisatie te kunnen verwezenlijken.
 
Dat doel zullen we in het volgende document, het basisdocument, nauwkeurig formuleren.
 
In dat basisdocument zullen de contouren van onze nieuwe organisatie zichtbaar worden.
In deze fase organiseren wij ook de noodzakelijke kennis binnen onze vereniging om aan een organisatie te bouwen welke de duivensport een nieuw perspectief zal gaan bieden.

Maar waar gaat het echt om!

 • Er zal moeten worden ingezet om een vergroting van het spelplezier van onze leden,
 • Het binnenhalen van nieuwe leden
  en …
 • een maatschappij bestendige organisatie.

In fase drie, het einddocument, zullen we een gebouw zien dat geschikt is om de komende jaren de duivensport te herbergen en te uit te dragen als een

 • volwassen,
  en
 • professionele sport.

De kern van mijn toelichting is:

Het belang dat de visie gedragen wordt door u, door de leden voor wie we het allemaal doen.

Dit is een reden dat we geen kant-en-klaar document voorleggen. We willen de betrokkenheid van de leden mobiliseren. Ik wil geen grote woorden gebruiken bij het markeren van dit agendapunt.

Maar ik wil benadrukken dat:

We niet willen bouwen op een oud, bestaand fundament.
Het huidige fundament past niet meer in deze tijd.
De sport is in de loop der jaren geëvolueerd en wij zijn daar onvoldoende in mee gegaan.

We gaan nu met elkaar iets nieuws neerzetten, passend bij deze tijd.
Dit doen we samen, met de bedoeling ook met elkaar de eindstreep te bereiken. Onder het motto:
Samen uit, samen thuis.

Samengevat de boodschap die ik u voorleg :

 1. niet bouwen op een oud, bestaand fundament;
 2. iets nieuws neerzetten,passend bij deze tijd;
 3. samen uit, samen thuis.

Het bestuur heeft inmiddels een startdocument vastgesteld wat nu ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd.

Het bestuur is van één ding overtuigd dat u met dit document een proces in gang zet  waarin we tot een NPO komen met een nieuw perspectief en meer elan.

We gaan iets nieuws neerzetten heb ik gezegd .
Daar hoort ook bij dat we niet meer terugkijken naar het verleden en geen doemdenken.
Want we weten allemaal dat het niet goed gaat met de duivensport.
Er moet wat gebeuren.
We kijken vanaf nu vooruit.

Ik heb straks bij mijn voorwoord reeds gezegd, het bestuur heeft nog geen reden om Victorie te roepen.

Ik rond  af met een  aantal V’s, het bestuur:
 

 • Vastberaden is, overtuigd dat we een goede weg inslaan
 • Vertrouwen heeft dat we aan de eindstreep met elkaar de Victorie Vieren.
 • Vandaag de aftrap geeft, een beslissende dag. Vandaag: is niet meer en niet minder dan de lossing van een vlucht maar een Vlucht naar de Toekomst.

Dat is de kern van dit agendapunt

Samen uit
Maar zeker ook  samen thuis.
Ik heb genoeg gezegd!
Het roer moet om.
Het woord is aan u.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.