Duivensites.nl
 
Beursseizoen
Peter boskamp  26-10-2009
 

De komende maand zullen we weer onze opwachting maken op Nationale manifestaties in Rosmalen en Oostende en op de najaarsbeurs in Kassel.Tijdens deze beurzen zullen we weer zorgen voor interessante aanbiedingen. Tevens introduceren we enkele nieuwe producten.
Nieuw zijn onder andere de Bony-lookolie , Bony-air en de Bony-tarwekiemolie, maar ook de Bony-power-glutavit. Dit laatste product is een mengsel van wei-eiwitten en multivitamine met spoorelementen met extra glutamine voor de spieren.
Vanzelfsprekend is ook aanvullende informatie te verkrijgen over de Bony-basiskern, de nieuwe aanvulling voor mensen die willen kiezen voor een meer natuurlijkere aanpak.

Ornithose - Luchtwegproblemen - Koppen

De problemen met de luchtwegen kan men vanuit verschillende gezichtspunten benaderen. Vanuit de wetenschappelijke denkwijze is men voor alles geïnteresseerd in de diverse ziekteverwekkers afzonderlijk, die bij het ornithose-complex  betrokken zijn. Er wordt bij onderzoek gekeken naar de diverse verwekkers, zoals bacteriën, protozoën en virussen.
Vanuit het standpunt van de wetenschap is dit goed voor te stellen. Het is immers ook belangrijk om vast te stellen welke ziekteverwekkers bij een bepaald ziektebeeld betrokken zijn.
Maar vanuit het standpunt van de liefhebber, maar ook vanuit het standpunt van een gemiddelde duivenarts is het vooral van belang om de luchtwegproblematiek in zijn geheel te beheersen.
Immers het is vooral het samenspel van de verschillende ziekteverwekkers, samen met de omstandigheden (hokomstandigheden, transportperikelen etc.) die maakt of er sprake is van ziekte en ook in welke mate.
Het is vanuit het oogpunt van de medische begeleiding dan ook belangrijk om het geheel van het ornithose-complex beheersbaar te houden. En dat vergt een andere benadering dan de wetenschappelijke.
In de rustige maanden komen we ook de diverse ziekteverwekkers die bij het ornithose-complex betrokken zijn tegen. Maar wat dan vaak opvalt is dat de duiven dan helemaal geen of nagenoeg geen ziekteverschijnselen vertonen. Hoe komt dit?  Dit komt omdat het geheel van de omstandigheden (terrein) niet aan de voorwaarden voldoet om de ziekte te doen uitbreken.
Het betreft hier dezelfde ziekteverwekkers die dit tijdens het vliegseizoen onder andere omstandigheden wel degelijk kunnen veroorzaken.

We zien dus dat het van belang is dat er bepaalde omstandigheden samen moeten komen om de ziekte te doen uitbreken. Het is dan ook te begrijpen dat we middels een aanpak van deze omstandigheden de infectiedruk, het risico dat de ziekte uitbreekt kunnen helpen beperken.
We kunnen de ventilatie op het hok verbeteren, overbevolking vermijden, hygiëne verbeteren enzovoort.

Daarnaast is het van belang dat we de infectiedruk in zijn geheel verminderen om geen of weinig hinder te hebben van het ornithose-complex. Bovenal is het dan van belang dat we de afweer van de duiven zo veel mogelijk ondersteunen. Met een goede afweer maken we het de ziekteverwekkers ook weer een stuk moeilijker om hun kwalijke eigenschappen tentoon te spreiden.

We hebben gezien dat de kopproblemen vooral een kwestie is van het zgn. ornithose-complex. Het behandelen van slechts een ziekteverwekker die een belangrijke rol speelt is in het rustige seizoen een goede aanpak. Tijdens het spelseizoen levert dit doorgaans niet het gewenste effect op. Er zijn immers nog vele andere ziekteverwekkers die hun partijtje meeblazen binnen het ornithose-complex. En doordat de omstandigheden tijdens het vliegseizoen doorgaans veel slechter zijn met het oog op het in stand houden van de lichaamseigen afweer, is de kan dan ook aanwezig dat de andere ziekteverwekkers de opengevallen plaats overnemen.
Dit kunnen we voorkomen door de afweer van de duiven de kans te geven te reageren. Maar die tijd hebben we doorgaans niet tijdens het vliegseizoen. Dan wordt geëist dat de duiven weer zo snel mogelijk topfit zijn.
Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat de infectiedruk in zijn geheel zo laag mogelijk wordt. En dat vereist een bredere aanpak dan alleen maar het wegwerken van een van de ziekteverwekkers van het ornithose-complex met een enkelvoudig medicament dat in principe tegen een van de verwekkers werkt.
Naast grondig onderzoek naar de te gebruiken geneesmiddelen die het meest geschikt zijn, moeten ook de andere factoren die bij kunnen dragen aan het in stand houden van het probleem aangepakt worden (hokomstandigheden, weerstand, voeding etc). Alleen door gelijktijdig het probleem breed aan te pakken kan men op de langere termijn zorgen voor een beperkte infectiedruk van de ziekteverwekkers die tezamen het ornithose-complex veroorzaken.

Om te voorkomen dat men tijdens het vliegseizoen weer te veel en te vaak naar de medicijnpot moet grijpen, is het van belang om tijdens het rustige seizoen (herfst en winter) zorgt dat de duiven een optimale afweer kunnen opbouwen. Een gedegen natuurlijke aanpak kan daar een bijdrage aan leveren.

Succes,

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.