Duivensites.nl
 
Een nieuwe weg
Weblog Albert de Jong  24-11-2009
 

Beste sportvrienden, waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat er wat loos is in onze organisatie. We zijn de weg ingeslagen naar een nieuwe, betere organisatie waarin de duivensport weer kansen krijgt om de vleugels uit te slaan. Het roer moet om, daar is men het in onze organisatie over eens.

De startnotitie is aangenomen waarin duidelijk is gemaakt dat het noodzakelijk is om een andere weg in te slaan. We zijn nu op weg om duidelijk te krijgen wat allemaal nodig is om weer een aantrekkelijke sport te worden voor de leden én voor nieuwe leden.

Dit alles is geen zaak alleen van het bestuur, maar vooral een zaak van de leden. We zullen scherp in beeld moeten krijgen hoe een aantrekkelijke duivensport er uit moet zien en daarvoor hebben we een actieve inbreng van onze leden nodig. De pers heeft hierbij een belangrijke rol omdat het de pers is die veel informatie bij de leden kan krijgen. Maar we zoeken ook leden op om van gedachten te wisselen over een diversiteit aan vragen die samenhangen met de 'vlucht naar de toekomst'.

Al eerder hebben we de vraag op tafel gelegd van als we nu met onze duivensport zouden beginnen, hoe zou onze sport er dan uitzien? Zo onbevangen moeten we met elkaar de discussie aangaan. We moeten ons in ons denken niet laten remmen door hoe het nu is, maar ons bezig houden met de vraag wat aantrekkelijke duivensport is. Pas daarna komt de vraag aan de orde hoe we dat het beste met elkaar kunnen inrichten.

De discussieavonden zijn bedoeld om op deze punten opvattingen van leden te verzamelen zodat er bruikbare bouwstenen meegenomen kunnen worden om het nieuwe NPO huis mee te bouwen.

Ik zie met de nodige spanning de discussieavonden tegemoet en ik zal u op deze plaats van mijn ervaringen op de hoogte houden. Ik hoop velen van u te ontmoeten!

Albert de Jong
Voorzitter NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.