Duivensites.nl
 
Rondje land zit erop
Weblog Albert de Jong  5-12-2009
 

De laatste bijeenkomst in het kader van 'het rondje land' heeft inmiddels plaatsgevonden. De opkomst in Zwolle was boven verwachting. Meer dan 90  deelnemers waarvan velen op een constructieve manier aan de discussie deelnamen. Ook op de andere plaatsen was een redelijke tot goede opkomst.  Overigens is het aantal aanwezigen niet bepalend geweest voor het niveau van de discussie. De vraag die steeds leading was luidt: 'als we vandaag met de sport zouden beginnen zouden we het dan op dezelfde manier organiseren als we nu gedaan hebben'.                 

Zelf ben ik van mening dat de discussie steeds beter ging. De onderwerpen die de leden bezig houden zijn overal hetzelfde dus geen verschillen tussen de coaches  in noord, zuid, oost of west. Alles draait om het spel met de duiven waarbij iedereen aan zijn trekken wil komen op de discipline waarvoor hij of zij gekozen heeft. Voldoende vluchten per discipline. Nadrukkelijk komt naar voren dat men een nationaal vliegschema wil met een eenduidig kampioenschapstelsel. Een vitessekampioenschap in Groningen moet op dezelfde wijze berekend worden als het vitessekampioenschap in Zeeland.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.