Duivensites.nl
 
Algemene Vergadering
Weblog Albert de Jong  15-12-2009
 

Woensdagavond vond er een Algemene Vergadering plaats met als belangrijkste onderwerp de overname van Compuclub. In mijn voorwoord heb ik vertrouwen als uitgangspunt neergezet. Vertrouwen is een belangrijk goed in de relatie tussen mensen. Vertrouwen verdwijnt als men elkaar niet goed informeert, als men als bestuur niet transparant is in de doelen die men nastreeft  Het bestuur wil ook duidelijk zijn over het feit dat zij van mening is dat een rekenbureau van belang is in het kader van de vernieuwing, in de vlucht naar de toekomst. Omdat duidelijk was dat de commissie  en het bestuur niet op iedere vraag antwoord zou kunnen geven zou veel neerkomen op vertrouwen om mandaat voor het verdere traject te geven.

Op de ALV van oktober had het bestuur al aangegeven dat men graag een commissie uit de vergadering wilde om de mogelijkheden van overname op een rijtje te zetten. Niet het bestuur alleen maar met elkaar. Bestuur en kiesmannen. Ook hier: samen uit, samen thuis.

Voor een aantal kiesmannen was een doordeweekse avond een probleem waardoor er een paar ontbraken. Afd 6 belde 's middags als geheel af maar met de vermelding dat men voor het bestuursvoorstel is. Al tijdens de presentatie door de commissie bleek dat enkele kiesmannen vonden dat er te weinig door de commissie  gepresenteerd werd.  Jammer want de commissie had een goede presentatie opgezet. Ik had de hoop dat na de presentatie het vertrouwen zo zou zijn dat men mandaat aan bestuur en commissie zou geven voor het vervolgtraject. Ik ben namelijk van mening dat je in zaken als deze eigenlijk niet moet stemmen, je stapt samen in de trein, maar helaas moest dat wel. Een meerderheid bleek voor het verlenen van het gevraagde  mandaat.  

We zijn een weg ingeslagen naar de toekomst waar sport en spel centraal staan. We moeten ons realiseren dat we nu niet alleen maar bezig moeten zijn met het oude vertrouwde van vandaag. De uitdaging is om nu de basis te leggen voor de duivensport van de toekomst waarbij onder meer de digitale mogelijkheden ten volle moeten worden gebruikt. De automatisering en digitalisering hebben de sport al veel goeds gebracht maar we staan slechts aan het begin. We zullen daarin een actieve rol moeten spelen en de aanwezige mogelijkheden moeten ontwikkelen om juist daardoor de duivensport aantrekkelijk te houden

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.