Duivensites.nl
 
Besluiten Extra Algemene Vergadering 9 december 2009
Van de NPO  16-12-2009
 

Woensdag 9 december jl. is in Wijchen een extra Algemene Vergadering NPO gehouden. Hier stond de mogelijke overname van Compuclub  van Balveren door de NPO centraal.  De commissie Nationaal Rekenbureau heeft een presentatie gehouden en na een diepgaande discussie is gestemd. Met 12 stemmen voor, 4 tegen en 4 onthoudingen is ingestemd met het geven van een mandaat aan het bestuur NPO én de Commissie Nationaal Rekenbureau om de overname uit te onderhandelen. Dit hoeft niet per definitie te leiden tot overname. Dit is afhankelijk van de bevindingen van de commissie gaande de onderhandelingen.

Uitbreiding Beroeps College

Ook werd op diezelfde woensdag 9 december opnieuw de uitbreiding van het Beroeps College (BC) ter stemming gebracht. De voorzitter gaf een toelichting op de ontwikkelingen beginnend op 17 oktober en hetgeen daarna heeft gespeeld. Hierna  werd unaniem akkoord gegaan met de aanstelling van de heren Zoodsma, Hanegraaf, Verzaal en Slooters.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.