Duivensites.nl
 
Weblog Albert de Jong
Albert de Jong  21-12-2009
 

Zaterdag 12 december was ik namens het bestuur aanwezig op de FKD, Friese Kampioenendag. Een prima georganiseerd evenement. Wiebren van Stralen trok de kar met verve.

Na de opening door Wiebren heb ik, na de toespraak van de voorzitter van Afdeling Friesland '96, iets gezegd over het traject van verandering wat we met elkaar zijn ingegaan.  Met elkaar, niet alleen het NPO bestuur.  Sport en spel voorop, elkaar de discipline gunnen die men wil spelen. Bij alles is een belangrijk punt 'respect hebben voor elkaar'. Verheugend is het om bij herhaling te horen hoe positief  men het ingegane traject vindt en de wijze waarop het bestuur met het 'rondje land' aangeeft het samen met de leden te willen doen.  Een uitdaging is gestalte te geven aan de wens van meer zeggenschap aan de coaches die voor een bepaalde discipline kiezen. Ik kan hier alleen maar zeggen doe mee aan de paneldiscussie

Ook had men een forumdiscussie op het programma staan. De leden van het forum waren Willem de Bruin en Ad Schaerlaeckens beiden zeer bekend  in duivenland. Tijdens de forumdiscussie werden er vragen gesteld over enten, preventief kuren en wat zij, Ad en Willem, doen om hard te vliegen.  Was u er die dag niet, dan hier toch de antwoorden. Enten tegen paramixo (verplicht) gewoon doen, aan te bevelen is verder een kuur tegen paratyfus en enten tegen pokken. Verder doen deze liefhebbers niets met medicijnen. In het water een teentje knoflook. Om hard te vliegen is er een ding belangrijk en dat is goede duiven. Het spel op zich is volgens beiden niet ingewikkeld.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.