Duivensites.nl
 
Sport en spel
Weblog Albert de Jong  8-1-2010
 

In verschillende organisaties is en bij een aantal nog de cultuur dat van bovenaf nieuw beleid wordt uitgerold. De verwachting is dat de werkvloer dit gewoon oppakt. We zien dit o.a. in de zorgsector. Deze week was ik aanwezig bij een visiedag waarbij een dwarsdoorsnede van de medewerkers uit de zorg-organisatie aanwezig was. De directie was verbaasd dat de opvattingen van de werkvloer niet overeenkwamen met hun perceptie van het denken en werken op de werkvloer. Dit is ook de aanleiding om een veranderingstraject in te zetten.  In onze organisatie zijn we ook een veranderingstraject ingegaan door Sport en Spel  centraal te stellen en al het andere te zien als ondersteunend. Dus ook de organisatie.  Dit leidt tot een denken vanuit de liefhebber, een denken van beneden naar boven. Ieder zijn spel gunnen,de discipline waar men voor men kiest. Deze zomer hebben we een enquête gehouden waarin de meerdaagse fondspelers hun mening konden geven. De resultaten zul je dan als bestuurders serieus moeten nemen.                                                                      

Tijdens het rondje land is duidelijk geworden dat het centraal stellen van sport en spel en de wens om meer zeggenschap op de discipline die men verkiest , een zeer groot draagvlak heeft. Helaas was slechts een gering aantal bestuurders bij deze bijeenkomsten aanwezig.                                                    

Komend weekend zijn de huldigingen bij de ZLU. Ik zal in mijn toespraak tijdens het diner ook iets zeggen over de resultaten van de enquête en met name over de wens dat een groot percentage ook morgenlossingen wil ,georganiseerd door de NPO. Een ander punt zal zijn het elektronisch constateren. We staan nog maar aan het begin van het digitale tijdperk en dan moeten we vooruit denken. De fundamentele vraag die zich opdringt is of we trendvolgers van andere landen willen zijn of tredsetters. Bij een vlucht naar de toekomst ,ons vernieuwingsproject waar we mee gestart zijn,kies ik voor het laatste.

Basisdocument

Deze tijd is een periode dat het bestuur op diverse plaatsen aanwezig moet zijn met een vertegenwoordiging. Als het maar enigszins kan, gaan we dan ook op de uitnodigingen in. Naast de gezelligheid is het ook van belang dat het bestuur bij dergelijke gelegenheden aandacht vraagt voor de ontwikkelingen die ingang gezet zijn met de aanname van het z.g. Startdocument.  In de stuurgroep, bestuur en adviseurs,  is vorige week gesproken over de vorm en inhoud van het Basisdocument . In dit document zullen met name die zaken staan die o.a. aangedragen zijn tijdens het 'rondje land' en waarvan de leden vinden dat die toe zijn aan verandering.

Eerder had ik het al over de begin december gehouden AV waarin aan  het bestuur mandaat verleend werd om de besprekingen met Van Balveren over Compuclub voort te zetten en met hem tot overeenstemming te komen. Het besluit dat op 9 december is genomen is een democratisch genomen besluit en daarmee mag verwacht worden dat de stemgerechtigden zich daarbij neerleggen.  Recent hebben we in de Tweede Kamer de stemming kunnen zien over de verhoging van de AOW-leeftijd. Na de stemming is het voor kamerleden een gepasseerd station. De vakbeweging daarentegen hoeft zich hier niet bij neer te leggen en kan actie gaan voeren.  Jammer is het dat op de site van een afdeling onjuiste informatie verstrekt wordt over het onderwerp Nationaal Rekenbureau en deze afdeling zich hiermee min of meer als een actiegroep opstelt.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.