Duivensites.nl
 
Het evenement van Oss
Jan van Schaijk  8-1-2010
 

Jonge duivententoonstelling annex verkoop van jonge duiven 2010 in het clublokaal van de Kring Oss.

Lokatie: Landweerstraat 128 B te Oss. 

Dit evenement vindt op 14 maart 2010 voor de 6de keer plaats.

De jonge duiven behoren dan 22 t/m 28 dagen oud te zijn. Werkelijk een leuke activiteit zo net voor de aanvang van het nieuwe vliegseizoen.

Wat houdt het in???

Elke liefhebber kan er met een duif aan deelnemen. Uit de deelnemers worden enkele keurmeesters geloot, die op zicht de duiven keuren en punten geven. De 5 hoogst geklasseerde duiven of meerdere met evenveel punten als nummer 5 worden daarna opnieuw gekeurd via handkeuring.

Elke deelnemer krijgt een zak voer cadeau.

De duiven worden daarna publiekelijk verkocht. Er wordt alleen medegedeeld of het een vitesse-, midfond of fondduif betreft. Na aftrek van de onkosten wordt het restant toebedeeld aan de eerste 5 van de klassering.

De verkochte duif, die in 2010 de meeste prijzen op de vluchten behaalt, wordt in 2011 beloond met 50 euro. Het inzetten van de duiven op 14 maart 2010 is tussen 10.00 en 10.30 uur.

Men kan inschrijven in genoemd lokaal of per email goval-oss@zonnet.nl

Voor verdere inlichtingen: tel.06-53131790—0412634205—06-53300538.

Tot ziens op 14 maart 2010 en sportgroeten

Jan van Schaijk

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.