Duivensites.nl
 
Laatste nieuws over Nationaal Rekenbureau
14-1-2010
 

Gezamenlijke verklaring NPO en Compuclub Van Balveren betreffende het rekenwerk in 2010.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de ledenvergadering van de NPO op 9 december 2009 heeft besloten het rekenwerk en de softwareontwikkelingen van Compuclub van Balveren aan te kopen en onder te brengen binnen de NPO organisatie.

Hiervoor zijn gesprekken en onderhandelingen gevoerd met als doel dit per 01-01-2010 te realiseren. De discussie over de omvang van het over te nemen personeel, bleek echter een onoverkomelijke hindernis.

De voorbereidingen op het vliegseizoen staan al weer voor de deur en het zou niet juist zijn deze transactie onder tijdsdruk te gaan afronden.

We zijn dan ook zeer verheugd aan u allen te kunnen melden dat in goed overleg de Compuclub van Balveren heeft besloten, vanuit haar verantwoordelijkheid t.o.v. de klanten,   al haar activiteiten nog 1 seizoen te willen continueren.

Dat biedt beide partijen de tijd om de discussie over de deal zorgvuldig af te wikkelen.

Het creëert ook meer tijd om de unieke mogelijkheid van één Nationaal Rekencentrum binnen de eigen organisatie zorgvuldig vorm te geven.

Wij zijn er van overtuigd dat dit goede en gezamenlijke bericht u allen een rustiger gevoel geeft bij de voorbereiding op het komende seizoen.

Zo zorgen we met elkaar dat de continuïteit van het rekenwerk is gewaarborgd en kunnen we rustig werken aan een belangrijke stap richting uniformiteit.

Wij wensen u een succesvol seizoen toe.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.