Duivensites.nl
 
Eilandbewoners
Weblog Albert de Jong  19-1-2010
 

Vorige  week kreeg ik een mail van een liefhebber die zich verbaasde over de ik-gerichtheid van sommige sprekers tijdens het rondje land.  Het is een gegeven dat we  in een tijd leven waarin het individualisme hoog in het vaandel staat bij velen en dat resulteert er o.a. in dat men weinig rekening houdt met anderen. Het ontbreekt soms aan respect voor elkaar en men gunt elkaar niet altijd het spel en de afstand waar men voor kiest. Dat  is jammer want het bevordert niet het spelplezier dat we met het veranderingstraject  nastreven. Zaterdag heb ik op de feestavond van de Fondunie 2000 hier ook iets over gezegd en gesteld dat men op alle niveaus meer van beneden naar boven moet denken, vanuit de liefhebber, en minder van boven naar beneden.                                     

Jaren geleden konden we in de sport doen en laten wat we wilden. De maatschappelijke omgeving is echter sterk veranderd. Politieke partijen of organisaties die het welzijn van dieren nastreven stellen veel vragen of doen verzoeken aan LNV  over de duivensport. De beantwoording van deze vragen vindt plaats in nauw overleg van LNV met onze  directeur. Iedereen maar met name bestuurders moeten zich dit realiseren. In kopstukken bleek recent een bestuurder zich hier goed van bewust te zijn. We leven niet op een eiland.   

Het veranderingstraject vordert gestaag. Contouren worden enigszins zichtbaar. Deze week bespreekt het bestuur het concept Basisdocument waarin staat wat er zal moeten veranderen(nog niet hoe) en tevens welke werkgroepen er komen. Het fundament,de basis wordt gevormd door de werkgroep Sport en Spel die inmiddels al een paar maal vergaderd heeft. De sport,de competitie is de basis van de veranderingen. De andere werkgroepen  starten binnenkort vanuit deze basis.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.