Duivensites.nl
 
NPO presenteert Basisdocument
Van de NPO  13-2-2010
 

Afgelopen donderdag waren we voor u aanwezig bij de persbijeenkomst op het NPO bureau te Veenendaal. Hier werd het Basisdocument, de opvolger van het Startdocument, gepresenteerd, zoals deze ook morgen bij de kiesmannen zal liggen.

Waar enkele maanden geleden in het Startdocument werd aangegeven Waarom, geeft het Basisdocument aan Wat. In het Einddocument zal gedefinieerd worden Hoe. Op zich is het Basisdocument niet heel spannend dus, want het geeft doelen aan zonder concreet te worden. Het Einddocument zal naar mijn en wellicht ieders verwachting veel meer vuur gaan brengen. Eigenlijk een bijzondere benaming, Einddocument, want daar gaat het pas beginnen!

Hieronder een afbeelding van de tweede sheet van presentatie met aansluitend de kern van het Basisdocument, zoals samengevat door Albert de Jong op basis van deze sheet. Daaronder treft u tevens een tweetal links aan naar de orginele documenten.

Gert Krab.

De kern van het basisdocument NPO

Sheet 2 Basisdocument

In deze korte schets vind u de kern, de boodschap, de betekenis van dit basisdocument. De tussenstap op weg naar een NPO met perspectief en elan. Voor degene die in een paar woorden wil weten wat dit document feitelijk bevat, is deze beschrijving opgesteld. Het document bevat natuurlijk veel meer en... beter!! Voor wie in een paar grote stappen snel thuis wil zijn, degene die zeggen: “Zeg het eens in een paar woorden”, is dit de kern!

De Vlucht: symboliseert het karakter van het te nemen besluit. Als we los gaan is dat onomkeerbaar. Er is geen weg meer terug. Tijden van vroeger in de duivensport komen niet meer terug. Ons perspectief ligt in de toekomst. Die toekomst kent vraagtekens. In dit document staat en ligt de route van het vernieuwingstraject vast. Die route (“de weg) draagt dit veranderingstraject. Net als bij de duiven kent “die vlucht” verrassingen en onduidelijkheden. Het zal ook dan eens zwaar zijn, maar zeker ook zullen we het windje in de rug krijgen. Naarmate we verder komen in de tijd, zelfs steeds meer. Kortom, de richting waar we naar toe vliegen is duidelijk en onomkeerbaar, maar de verandering is niet eenmalig, is niet maar even een besluit, maar vergt permanente vernieuwende ontwikkeling. Ontwikkeling om het verder in te vullen en te vervolmaken! Een ontwikkeling die de sport centraal stelt en waarbij we gaandeweg het proces het flankerend beleid (de randvoorwaarden) verder ontwikkelen, invullen en uitwerken.
Het NPO-bestuur heeft vertrouwen in dit vernieuwingsproces, heeft vertrouwen in de organisatie om dit proces mogelijk te maken en heeft vertrouwen in de mensen die dit proces moeten gaan dragen.

Van Trendvolger naar Trendsetter: Niet zo maar een paar creatieve mooie woorden, nee, het is het meest fundamentele aspect van de beleidskeuze die voorligt. Een vraag? Nee sterker nog, een doordenkertje! Deze woorden staan voor een drastische beleidsverandering in onze sport. Volgen we de ontwikkelingen als een noodlottig iets of gaan we zelf beleid voeren, ontwikkelingen invoeren. Volgen we de  trend van een neergaande sport of durven we de uitdaging aan. Durven we de uitdaging aan om ook op internationaal niveau trendsetter te worden? Gedragen we ons daarna en zijn we in  een aantal opzichten afhankelijk daarvan, of gaan we zelf een trendsetten!! Voor uw NPO Bestuur vormt dit de kern van de uitdaging. Een uitdaging waar uw bestuur op aanspreekbaar wil zijn!!

Pro-actief: Weer zo’n modewoord? Ja, maar wel een woord met betekenis. Dit woord geeft precies aan dat wij als NPO bestuur het niet alleen bij een idee van Trendvolger naar Trendsetter willen houden, maar dat wij als NPO-bestuur met deze stijl van besturen (een pro- actieve bestuursstijl) de daad bij het woord voegen. Concreet: niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken en oppakken. Zelfs als het nodig is om bijvoorbeeld op internationaal niveau het gesprek aan te gaan. Of nog duidelijker: wordt het internationale fondspel georganiseerd op een manier dat we als Nederland daar volwaardig invloed op hebben, of niet? Willen we die ontwikkeling nog langer volgen of nemen we het heft in eigen hand en laten niet meer los? Dat laatste heet pro–actief.
Die houding kunnen we als NPO bestuur op veel meer dossiers gaan los laten.

Eenheid in verscheidenheid: Een term die zo door een politicus zo kan worden uitgesproken en nu ineens, is dat een motto van onze duivenorganisatie! Sterker nog,  het is meer dan een motto, het is het organisatieprincipe voor onze nieuwe organisatie en waar we goed van doordrongen moeten zijn. We onderkennen vooral een grote mate van verscheidenheid bij de beoefening van onze sport.

De disciplines: voor de één zal de sport zijn: De uitdaging vinden in de vitesse, de sprint vluchten. De ander is helemaal lyrisch van de midfond, de midden afstand, of nog langere afstanden. Verscheidenheid in plaats van het generaalkampioenschap. Dat principe gaan we meer dan volwaardig invullen. We starten daarmee in 2011. De eenheid bestaat er dan uit dat we bij de inrichting van de competitie en de kampioenschappen, maar ook in de zeggenschapstructuur en het leiderschap in onze organisatie de zaak bij elkaar brengen, uiteraard in één sportorganisatie.
Ook eenheid in kampioenschappen. De sprintkampioen in Zeeuws- Vlaanderen of de sprintkampioen in de kop van Noord Holland  die moeten op basis van competitieregels volstrekt vergelijkbaar zijn!

We starten met een nationaal kader in 2011. Geen centraal comité of centralistische eenheidworst, maar een nationaal kader waarbij het accent ligt op het woord kader. Een kaderregeling met een norm voor het aantal  duiven wat de berekening vormt voor een kampioenschap of iets dergelijks. Eén  kader één norm voor de competitie, het vluchtprogramma, inkorfcentra etc. etc. Ook een kader voor allerlei verschillende spelverbanden of zeggenschapstructuren (inspraak organen) op decentraal, lokaal, nationaal en misschien wel internationaal niveau.

Tot slot: korter en bondiger kan niet, maar het principe is hiermee verwoord.
Geen concrete woorden in dit document over de structuur of de kiesmannen. Wie denkt dat daar de veranderingen beginnen slaat de plank mis. Het spel, de competitie, is de drager van de vernieuwing. Natuurlijk raakt dat ook de structuur.
Maar eerst het één, dan het ander! Volgordelijk dus en geen oude schoenen weggooien voor nieuwe. Sterker nog, op de disciplines gaan we het spel inrichten, maar ook dan zijn het de vertegenwoordigers die in het proces van (mede)zeggenschap verantwoordelijkheden krijgen. Anders gezegd, namen en functie wijzigen op termijn, maar het blijven wel vertegenwoordigers, liefhebbers van de sport, die ons dan afvaardigen en dat principe verandert niet.

Februari 2010, Albert de Jong. Voorzitter NPO.

Bijlagen:

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.