Duivensites.nl
 
Algemene Vergadering NPO 13 maart 2010
Van de NPO  17-2-2010
 

Onderstaand treft u de agenda voor de Algemene Vergadering aan, welke gehouden wordt op zaterdag 13 maart 2010 om 10.00 uur in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen.

Agenda  

 1. Opening
 2. Appl der kiesmannen
 3. a. Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 17 oktober 2009
  b.
  Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 9 december 2009
 4. Vergaderdata Algemene Vergaderingen 2011
 5. Beleidsvisie: basisdocument
 6. Jaarverslag  2008 - 2009
 7. Decharge verklaring
 8. Begrotingswijziging
 9. Voorstellen Afdelingen
 10. Herbenoeming leden Beroepscollege, leden FBCC en Bestuur NPO
 11. Mededelingenmap
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Behorend bij agendapunt 9 vindt u hier het voorstel van Afdeling Gelders Overijsselse Unie en het rapport van de WOWD, welke ten grondslag ligt aan het advies van Bestuur NPO.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.