Duivensites.nl
 
Het natuurlijk houden van postduiven (12)
Ton v/d Brink  25-2-2010
 

Ik laat de duiven dit jaar lekker bij elkaar zitten. Andere jaren scheidde ik ze altijd meteen na de vluchten, maar daar zie ik nu vanaf. Eens kijken hoe dat uitpakt. Tot nog toe gaat het in ieder geval voortreffelijk. Ze ruien prima ondanks het feit dat ze broeden, drijven, nesten bouwen en eieren leggen. Het mooie weer van de laatste weken zal ongetwijfeld haar steentje hebben bijgedragen aan de fantastische gezondheid die ze op het ogenblik hebben. Laten we hopen dat de goede rui die ze op het ogenblik doormaken een stevige basis vormt voor goede vliegprestaties in het komende seizoen.

De voorlichtingsdag

Na veel voorbereidingen van onze kant mochten we ongeveer 50 duivenvrienden, want dat bleken het te zijn, begroeten in het lokaal van de P.V. de Plassenjagers. Dat waren er heel wat minder dan zich opgegeven hadden. Jammer! En niet alleen voor de organisatoren die zich voor zo'n dag toch heel wat moeite getroosten. De wegblijvers hebben een in alle opzichten fijne dag gemist! Het liep gesmeerd! En ook de verzorging was prima! Toen we terugkwamen van de excursie stonden koffie en Deense broodjes klaar en na de diapresentatie was in een mum van tijd de tafel gedekt en zaten we aan de tomatensoep met heerlijke bolletjes. In het kort een impressie van deze dag voor de lezers van Duivensport, misschien dat u er dan nog een graantje van kunt meepikken en wie weet raakt u zo geïnteresseerd dat u bij een volgende gelegenheid zelf aanwezig bent.

1. De excursie

De dag begon, na een welkomstwoordje, een korte inleiding op het verloop van de dag en een kopje koffie, met een excursie naar het Corversbos. Het bleek dat we geen slechte gooi gedaan hadden met het organiseren van dit uitstapje. Martin Stevens wist ontzettend veel van kruiden en de (vermeende) werking ervan, maar gaf ook nog bruikbare informatie betreffende giftige planten en struiken, benadrukte de waarde van stuifmeelkorrels, honing en propolis, en wist zijn zegje te doen over het gebruik van kruidenthee en homeopatische geneesmiddelen. Hij weekte veel vragen bij ons los. Uit zijn relaas een aantal opmerkingen waar u misschien uw voordeel mee kunt doen:

  • Het is nog lang niet onderzocht wat de werking van kruiden is op de gezondheid van dieren, in ons geval dus postduiven. Van een aantal kruiden weten we de invloed op de gezondheid van mensen, maar werking en dosering bij gebruik voor postduiven zult u zelf moeten ontdekken. De kruiden die in het boekje "Duiven houden ja natuurlijk" worden beschreven, achtte hij waardevol bij gebruik van kruidenthees, maar louter en alleen, omdat ze een positieve invloed op de gezondheid van mensen hebben
  • Ook al is de werking van een kruidenthee niet helemaal aan te geven toch is het gebruik ervan aan te raden. De werkzame stoffen komen in hun natuurlijke samenstelling voor, terwijl in medicijnen de werkzame stoffen geïsoleerd zijn. Vaak treden hierdoor bijwerkingen op, waarvan bij het gebruik van kruidenthees geen sprake is. Om deze stelling te verduidelijken gaf hij een aantal voorbeelden van medicijnen die vaak gebruikt worden; Een hele boeiende materie die ons behoorlijk aan het denken zetten.
  • Stuifmeelkorrels, honing en propolis bevatten een schat aan vitaminen, mineralen en sporenelementen. Ze vormen als zodanig een uitstekende aanvulling op de normale voeding die u uw dieren verstrekt.

Martin gaf na zijn inleiding een uitgebreide rondleiding in de kruidentuin naast het bezoekerscentrum. Hij liet een aantal kruiden zien en gaf daar de nodige informatie bij. We kregen ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen en zelf wat rond te snuffelen in de tuin.

2. De dia-presentatie

Na terugkomst in het lokaaltje lieten we een diastrookje zien, waarin vooral het gebruik van gekiemd graan voor duiven belicht werd. De mensen waren enorm geïnteresseerd en van verschillende zijden hoorde ik hele positieve berichten over het verstrekken van gekiemd graan aan duiven. Een paar enthousiaste melkers uit Alkmaar hadden zelfs gekiemd graan meegenomen om aan de andere te laten zien hoe zij de hele methode op hun hokken in praktijk hadden gebracht.

3. De video

Omdat er veel mensen van ver kwamen besloten we het programma een beetje in te krimpen en begonnen we om 7 uur al met de video. De mensen hebben ervan genoten, getuige de reacties voor en na de "voorstelling". Hoewel het het werk van amateurs was, kwam duidelijk over hoe wij als melkers duiven willen houden. Het natuurlijk houden van postduiven in al zijn facetten kwam op deze video-opname aan de orde.

4. Het forum

Tijdens het forum ontstond een echt gesprek tussen mensen die allemaal op dezelfde "golflengte" zitten. Verschillen van mening kwamen duidelijk naar voren, maar dat verrijkte de kijk op de hele materie alleen maar.

Het bleek dat het heel goed mogelijk was een eerlijk gesprek te voeren over een hobby die voor de mensen die aanwezig waren, zo fascinerend is, dat je er wel dagen achter elkaar over zou willen bomen.

Toch kwam er ook aan de discussie een eind. Om 9 uur zetten we een punt achter het officiële gedeelte. Er bleven echter nog heel wat mensen nakaarten. Ik ben ervan overtuigd dat er van de club, die nu aanwezig was, het volgende jaar heel wat mensen weer present zullen zijn...

Homeopatische geneesmiddelen voor duiven.

Het zal u opgevallen zijn dat de ”spreekbeurt” van dhr. Kok over het gebruik van homeopatische geneesmiddelen voor duiven niet doorgegaan is. Hij kon zich helaas niet vrijmaken van zijn praktijk.

Hij heeft zijn ideeën echter wel telefonisch doorgegeven. Hij was enorm enthousiast over ons initiatief en had er heel graag bij aanwezig geweest. De volgende keer zal dat dan ook zeker het geval zijn. Hij vertelde dat hij de werking van homeopatische geneesmiddelen voor duiven aan het onderzoeken was. Bij honden en paarden hadden de door hem verstrekte homeopatische geneesmiddelen al tot ontzettend goede resultaten geleid. Om te onderzoeken hoe duiven op dergelijke middelen reageren zocht hij contact met enthousiaste melkers die hem daarbij ter zijde zouden kunnen staan.

Praktische tip

Tijdens de informatiedag kwam naar voren dat verschillende melkers uienwater met honing aan hun duiven verstrekken, om ervoor te zorgen dat de kelen schoon blijven. U snijdt daarvoor een ui in plakjes en laat hem in een liter water koken. Even laten doorkoken en daarna laten afkoelen. Honing pas toevoegen als het water afgekoeld is, anders gaan er waardevolle stoffen verloren. Het hele spul door de zeef in de drinkbak gieten, waarna het klaar is om aan de duiven te geven.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.