Duivensites.nl
 
Een kijk op de afdelingen Oost-Brabant en Zuid-Holland.
A. Coolen  8-3-2010
 

Spreidingsdiagram!? Geen alledaags woord zeker niet in de duivenwereld. Toch is het niets meer dan een plaatje met puntjes, in dit geval een puntje voor elke duivenhok, of beter, voor elke hokcoördinaat. Met die puntjes voor alle leden van een afdeling en/of samenspel ontstaat een plattegrond van hoe de duivenhokken over een gebied verspreid liggen. Hiervoor heeft men nodig een ledenlijst (incl coördinaten) en een rayonindeling. In deze aflevering zijn de spreidingsdiagrammen uitgewerkt voor de afdelingen Oost-Brabant en Zuid-Holland.

Afdeling 5. Z-Holland.
Afdeling Zuid-Holland telt ruim 2500 leden op een oppervlak van ca 2700 km2 waarvan ruim 400 km2 water. Van haar leden heeft slechts 65% een coördinaat. De Drechtsteden en Groot-Rotterdam  scoren hier met 54% opvallend laag (?); Goeree-Overflakkee daarentegen scoort hoog met 90%. Er wordt gespeeld 8 samenspelen. Dat zijn onderin van links naar rechts:  Goeree-Overflakkee (blauw 1), Hoekse Waard (lila 2) en de Drechtsteden (blauw 3). Achterin speelt Leiden (blauw 8). In de middenband liggen: Rijnmond (licht blauw 5), Groot-Rotterdam (rood 6) en Gouwe en IJssel (licht groen 7). Geheel aan de oostkant speelt Z-Holland-Oost (bruin 4). De breedtes van deze samenspelen varieren tussen 13 en 31 km,; de dieptes liggen tussen 15 en 38 km, best grote verschillen dus. Qua oppervlak is de cc Leiden het grootst (427 leden op ca 600 km2). In de Drechtsteden ‘spelen’ daarentegen 400 leden op ca 180 km2 en dat is speltechnisch veel gunstiger. De 87 verenigingen brachten afgelopen jaar ruim 900 duizend duiven bij elkaar, het hoogste aantal in NPO-land. De massa van het konvooi vliegt duidelijk naar het midden van de afdeling. De samenspelen aan de zijkanten hebben de kleinste aantallen duiven. Het zwaartepunt van de afdeling ligt nabij de grens tussen Groot-Rotterdam en Gouwe-IJssel (nabij Capelle a/d IJssel, zie kruisje). De vitesse-afstanden worden gespeeld in 18 rayons en dat betekent dat elk samenspel zowat 2 gelijkwaardige vitesse-kampioenen kan leveren. Maar kijk eens naar het grote verschil in de kwaliteit van het vitesse-spel tussen de 2 rayons van de stadse Drechtsteden en dat van de 2 rayons van het plattelandse Z-Holland-oost! Ook het midfondspel is niet van hetzelfde kaliber. Overigens zullen 4 samenspelen dit rayonspel binnenkort moeten opgeven aangezien hun ledental dan beneden de 100 uitkomt. Opgemerkt dient te worden dat de samenspelen in deze afdeling op diverse plaatsen vage grenzen hanteren; langs de scheidslijnen wordt her en der over de ‘grens’ gespeeld. Kennelijk zijn bestuurders hier te gevoelig voor ‘zielige smoesjes’. Wie onze sport serieus neemt, moet erkennen dat duivenspel plaatsgebonden is. Men moet spelen waar de duiven landen en niet waar de vriendjes wonen! Unieke werkgebieden, weet u nog! Voor de kortere vluchten worden de duiven bij alle lokalen opgehaald (11 routes); voor de fond stoppen de 5 wagens bij 36 verenigingen.

Afdeling 3. Oost-Brabant    

Afdeling Oost-Brabant telt ruim 2300 leden op een oppervlak van ca 3200 km2. Bijna 80% van haar leden heeft een coördinaat. Er wordt gespeeld in 10 samenspelen. Dat zijn aan de westkant van boven naar beneden: Den Bosch (licht blauw 1), Oss (blauw 2), Midebo (bruin 3), Kempen-west (blauw 4) en Kempen-oost (rood 5). In het midden liggen Eindhoven (blauw 6), Uden (rood 7) en Helmond (licht blauw 8). Aan de oostkant spelen: Deurne (bruin 9) en Peel & Maas (blauw 10). De breedtes van de samenspelen varieren tussen 9 en 29 km; de dieptes liggen tussen 13 en 42 km. In de cc Peel & Maas spelen 260 leden op bijna 700 km2; in Kempen-west 150 leden op 150 km2, een groot verschil dus. Het zwaartepunt van de afdeling ligt onderin de grens tussen Midebo en Uden (nabij Nijnsel , zie kruisje). De massa van het konvooi richt zich op de westelijke helft van de afdeling; aan de oostkant zitten de duiven aanmerkelijk ‘dunner’. Het afgelopen jaar loste deze afdeling ruim 700 duizend duiven. Per samenspel komen hier aanmerkelijk minder duiven dan in Zuid-Holland. De cc Deurne zit tegen het minimum van 100 leden. Om deze reden sloot een paar jaar geleden de cc Budel zich aan bij Eindhoven. Eigenlijk jammer want de cc Budel had best een leuk compact werkgebied (zie diagram). De vitesse-afstanden worden gespeeld in 14 rayons. Zelfs in de cc Peel & Maas speelt men voor slechts één uitslag en vergelijk dit spel dan eens met dat van de 2 rayons in de Drechtsteden! Vanwege een grote overvlucht binnen hun samenspel en de daarmee samenhangende ongelijke kansen is het vitesse- en midfondspel hier en daar nog nauwelijks aantrekkelijk en worden de liefhebbers bijna gedwongen te kiezen voor de grotere afstanden. Voor de kortere afstanden worden de duiven bij de 72 verenigingen opgehaald (7 routes); voor de fond stoppen de 4 wagens bij 31 of 27 lokalen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.