Duivensites.nl
 
Nationale basis
Weblof Albert de Jong  2-3-2010
 

Het was goed dat we succes hadden op de spelen in Vancouver want dat leidt enigszins af van de politieke problemen. Van de “Haagse perikelen“ word je niet vrolijk . Kamerleden die een taalgebruik etaleren wat van weinig niveau getuigt. Niet alleen respect wordt gemist  maar ook het verder kijken dan de landsgrenzen. Ik hoop dat iedereen bij het lezen van het Basisdocument  verder kijkt dan het eigenbelang en  het belang van de totale duivensport laat prevaleren boven bijvoorbeeld locale belangen.                                                        

Ik zeg het nog maar een keer maar in het nu uitgebrachte document is de “watvraag” beantwoord. Niet meer en niet minder.                     

In het volgende document  volgt een stuk uitwerking en gaan we echt zien hoe de duivenwereld eruit gaat zien!

In de publicaties wordt met regelmaat het woord nationaal gebruikt. Dit houdt in: ... allemaal ongeveer dezelfde afstanden per discipline,dezelfde opbouw van de uitslag,dezelfde criteria voor kampioenschappen en dergelijke.

De Dutch Open gaat in zijn huidige vorm niet door omdat het aantal inschrijvingen onvoldoende is. Dit is jammer omdat ondanks de perikelen van de laatste jaren deze éénhoksrace in een behoeft van een bepaalde groep leden voorzag. Ook de aandacht die via het scholenproject voor de duivensport gegenereerd werd valt nu weg. In andere landen zien we dat éénhoksvluchten veel duiven en mensen trekken.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.