Duivensites.nl
 
Toekomstmuziek
Weblog Albert de Jong  9-3-2010
 

Deze week heb ik met de voorzitter en secretaris van de ZLU gesproken. Aanleiding voor het gesprek was dat binnen de werkgroep Sport en Spel NPO-ochtendlossingen duidelijk aan de orde zijn. Tot op dit moment zijn ochtendlossingen steeds een zaak geweest van de ZLU en de middaglossingen van de NPO. Het signaal van de liefhebbers is duidelijk. Men wil graag NPO-ochtendlossingen. In het gesprek waren we het snel eens dat meer ochtendlossingen geen goede zaak is. Dat leidt tot concurrentie en afbreuk van de waarde van deze vluchten door gemiddeld een mindere deelname. De oplossing is in theorie een eenvoudige. De NPO-ochtendlossingen vinden plaats van dezelfde losplaats ,op dezelfde datum  en lossingtijd als de ZLU vluchten. Op deze wijze kan er een win-win situatie ontstaan. We hebben de intentie tegenover elkaar uitgesproken dat dit de toekomst is en dat we hier beiden,ZLU en NPO , ons voor in zullen zetten. Dat er nog veel hobbels genomen moeten worden is ook duidelijk maar met De Vlucht naar de Toekomst is geen berg te hoog of we zullen hem slechten.                                                                            

Zaterdag is de beurs in Houten. Buiten het feit dat we daar als NPO met een stand staan zal er ook aandacht gevraagd worden voor het ingezette veranderingstraject. Iedereen krijgt een flyer uitgereikt met de meest essentiële punten van “De Vlucht naar de Toekomst. Iedereen moet weten dat er gewerkt wordt aan de toekmst van de duivensport.                                         

Verder heeft deze week ook de commissie losplaatsen vergaderd. Een aantal wensen t.a.v.uitbreiding van het aantal  losplaatsen zijn opgelijnd en gaan per brief naar de KBDB. Bedoeling is dat we deze verzoeken tijdens de FCI-vergadering  op 16 maart in België met het bestuur van deze bond bespreken.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.