Duivensites.nl
 
Op naar het einddocument
Weblog Albert de Jong  15-3-2010
 

Zaterdag vond de Algemene Vergadering in Wijchen plaats. Een vergadering waarin het Basisdocument van De Vlucht naar de Toekomst op de agenda stond. De kiesmannen konden zich allen vinden in het gepresenteerde. Het is toch heel bijzonder als zonder stemming een dergelijk belangrijk stuk over de toekomst van de sport gedragen wordt door alle afgevaardigden. Door een van de kiesmannen werd er ook op gewezen om ook als afgevaardigde steeds het algemeen belang voor ogen te houden. Dit is een belangrijke opmerking. Niet het locale, het regionale belang laten prevaleren maar het totaal van de sport. Hier ligt ook de uitdaging als we kijken naar het Einddocument waarin het 'hoe' wordt ingevuld. Algemeen belang en solidariteit zullen de komende maanden de boventoon moeten voeren. Niet alleen als het gaat om het vliegschema maar ook als de randvoorwaarden aan de orde zijn. Met het aannemen van dit document heeft de vergadering ingestemd met de daadwerkelijke veranderingen die een plaats zullen krijgen in het einddocument 'Vlucht naar de Toekomst' waaronder een Nationaal vliegschema voor 2011 en zeggenschap vanuit de disciplines voor hun eigen spel.

Vanaf 15 maart ben ik voor de FCI vergadering met de secretaris in Belgiƫ. Door de NPO zijn ingebracht de betalingen van het lobbywerk bij de Europese Commissie, dopingcontroles en harmonisering van regels rond elektronisch constateren, elektronische ringen enzovoort.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.