Duivensites.nl
 
Nieuwsfeiten van NPO bestuur
Van de NPO  17-3-2010
 

Er zijn ontwikkelingen gestart om dieren maar ook zaken, zoals containers, constant te kunnen volgen en er direct informatie over te verkrijgen. De vraag is gesteld of er vanuit de duivensport belangstelling kan zijn voor een dergelijke ontwikkeling en mede-investeerder te worden. Het bestuur is positief over dergelijke ontwikkelingen maar sluit een eigen investering uit. De verwachting is echter dat individuele personen binnen de duivensport wel geïnteresseerd zijn in een dergelijke ontwikkeling. Daarom is aangeboden om een en ander in de publiciteit te brengen en een intermediaire rol te vervullen tussen producent/ontwikkelaar en belangstellenden binnen de duivensport.

Meteoinformatie
De NPO heeft reeds enige jaren een contract met Meteoconsult om in het vliegseizoen zowel het IWB als de afdelingsverantwoordelijken rechtstreeks van informatie te voorzien. Bij het voorbereiden van het komende vliegseizoen is gebleken dat veel afdelingen van deze gratis service geen gebruik maken en zelf bij een derde informatie kopen. Er is nu bij twee meteo-organisaties offerte gevraagd voor het komende seizoen. Via de afdelingen zal gecommuniceerd worden over het verdere verloop.

Belgische vaste voetringen
Er bestaat een programma van eisen voor vaste voetringen. Dit is geldig in geheel West-Europa. Gebleken is dat de Belgische vast voetringen van 2009 en 2010 niet voldoen aan dit programma. Deze situatie is ongewenst maar mag op korte termijn niet ten koste van onze leden gaan. Besloten is om vanaf de uitgifte van vaste voetringen voor 2011 alleen ringen toe te staan die voldoen aan het vastgestelde programma van eisen.

Het bestuur zal dit besluit ook voordragen in de vergadering van de West-Europese Confederatie van Postduivenorganisaties op 5 maart aanstaande. Van deze confederatie maakt ook België deel uit.

Klokkenkeuringen in 2010
Reglementair moeten door de afdelingsklokkencommissies elke vijf jaar de klokken en de elektronische systemen gekeurd worden. Naar aanleiding van verzoeken is toestemming verleend om deze activiteit pas na het vliegseizoen 2010 te verrichten.

Eenhoksraces
Het bestuur heeft besloten om aan specialisten op dit gebied te vragen een concept programma van eisen te maken.

Losplaatsen in België
Het is gebleken dat losplaatsen regelen via de Belgische nationale bond een moeilijke zaak is. Er zal wederom worden aangedrongen op medewerking maar daarnaast worden ook alternatieve wegen niet uitgesloten.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.