Duivensites.nl
 
Het natuurlijk houden van postduiven (18)
Ton v/d Brink  24-3-2010
 

Het is tijd om eindelijk het woord eens aan u te laten. Helemaal in het begin van deze artikelenreeks heb ik gezegd dat ook U immers uitgebreid aan het woord zou komen, maar daar is, op de eerste plaats door mijn eigen slordigheid, niet veel van gekomen.

Ik ben niet iemand die meteen met pen en papier klaar zit om namen en adressen te noteren als er mensen bellen. Het maakt mij daarbij namelijk totaal niets uit of dat een groot kampioen is of een gewone doorsnee melker. Ik ben op de eerste plaats geïnteresseerd in de mens en zijn manier van duiven houden. Daar ga ik helemaal in op. En dan vergeet ik om namen, adressen en prestaties te noteren. Soms is dat heel stom, want vaak vragen mensen me: "Noem dan eens een paar kampioenen die goed presteren op jullie methode." En dan sta ik na een paar namen met mijn mond vol tanden. En dan kan ik alleen maar zeggen..... iemand in de kop van Noord-Holland...... of... iemand in de kuststrook, dacht ik, met maar 12 weduwnaars of.... een melker die me van de week belde ik geloof uit Haamstede, maar het kan ook Heemskerk of Heemstede geweest zijn.... of.... een hele enthousiaste man die belde dat bij het boekje bij de kringkampioen op tafel had zien liggen.

U merkt het geen grote namen, die zo rechtstreeks in de eerste de beste PRO-BIO advertentie kunnen. Dat komt, omdat ik daar niet op gericht ben. Daarom bij deze dit verzoek aan U. Presteert u goed op het systeem dat in deze artikelenreeks gepropageerd is, of vliegt u goed op een natuurlijke begeleiding die U zelf hebt uitgedokterd, schrijf me dan eens een briefje, dan kan ik er in deze artikeltjes aandacht aan besteden.

Schrijf me dan wel zo uitgebreid mogelijk hoe U een en ander op Uw hok hebt toegepast en uitgevoerd. Bedenk daarbij dat andere sportvrienden er misschien mee gestimuleerd en geholpen worden. Eén ding kan ik U verzekeren. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reacties gehad. Vooral over de gekiemde granen is men enorm tevreden. Maar een heleboel mensen zweren ook bij het gebruik van kelp en miso.

Een groot aantal melkers is tevreden over de verschillende soorten thee, zoals we die beschreven hebben, maar ik merk telkens dat hierover vaak de meeste onduidelijkheid bestaat en dat hier ook veel vragen over gaan. Hierbij blijkt telkens weer de misvatting van mensen dat kruiden geneesmiddelen zouden zijn. Nergens komt U een dergelijke uitlating van mij tegen, ook al leggen mensen mij zo´n uitspraak maar wat graag in de mond. Insinuaties van tegenstanders van onze begeleidingsmethode, in deze richting, slaan dan ook nergens op!

Onze hele manier van begeleiding is erop gericht dat U door een uitgekiend, uitgebalanceerd systeem uw duiven gezonder houdt. Het is duidelijk dat we daarmee beogen dat u uw duiven dan minder of misschien zelfs géén geneesmiddelen meer hoeft te geven, maar voor veel hokken is dat nog een lange weg, dat beseffen we maar al te spijtig!

Laat u dan ook niet afschrikken door "autoritaire wetenschapslui" die menen dat alleen zij de kennis in pacht hebben en onze hele beweging afdoen met "onbewezen lariekoek", zoals onlangs weer eens gebeurde in een bekend duiveblad. Kennelijk voelen deze mensen steeds weer de behoefte hun almachtige kennis aangaande ziekte en gezondheid van de postduif tentoon te spreiden.

Je kunt pas zeggen of gekiemde granen, kruidenthees. bijenpollen, miso of andere natuurlijke middelen, een positief effect hebben op de gezondheid van je duiven, als je dat ook werkelijk uitgeprobeerd hebt. En niet zo maar een paar dagen, tijdens de een of andere bevlieging, maar op zijn minst een paar maanden en het liefst een heel seizoen! Het effect van een geneesmiddel zie je vrijwel direct, de bijeffecten meestal pas veel later. Het effect van een natuurlijke begeleiding neemt meer tijd in beslag. Een van haar grote pluspunten is, dat er geen bijeffecten optreden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.