Duivensites.nl
 
Zorgen?
Weblog Albert de Jong  13-4-2010
 

Recent las ik op een buitenlandse site iets over de financiële situatie van de internationale federatie , de FCI. De strekking van het verhaal was dat het financieel niet best zou zijn. De financiën van de FCI zijn echter prima op orde. De bijdragen aan een FCI-commissies daarentegen laten zien dat er wanbetalers zijn. Aan de Commissie Europa hebben alleen Nederland en Duitsland jaarlijks bijgedragen. Landen die onregelmatig betalen maar wel bijdragen zijn o.a. Frankrijk, Italië en Zwitserland. Daarnaast zijn er kleine landen die niet betalen. Een duivenland als België, toch geen  klein duivenland, heeft sinds 2004 niet meer bijgedragen. Dat zit dus wel structureel mis binnen de FCI, terwijl dit toch de commissie is die de duivensport in moeilijke tijden van bijvoorbeeld dierziekten, veilig moet stellen.

En natuurlijk heeft België financiële lasten van de FCI vergaderingen die daar twee maal per jaar plaatsvinden. Maar de andere landen maken kosten voor het bijwonen van de vergaderingen. Zij hebben reis-en hotelkosten en kunnen dat niet declareren bij de FCI. "Elk nadeel heb z'n voordeel.", zei Johan Cruijff, en dat is bij de FCI  niet anders.

Er lijken mij belangrijkere zaken binnen de FCI om ons zorgen over te maken. Bijvoorbeeld de vraag of we met elkaar in staat zijn orde te scheppen in de dreigende chaos op het gebied van het elektronisch constateren zoals het op de markt komen van gekloonde ringen en constateersystemen die niet professioneel getest zijn op fraudebestendigheid, of hoe het nu verder moet met de lobbyactiviteiten in Brussel nu er landen zijn die daar geen euro voor over hebben. De Olympiades gaan wel door, dat is heel mooi, maar er zijn belangrijkere zaken te doen.

Het einddocument nadert zijn voltooiing. Op 20 april zal de werkgroep Sport en Spel het voorstel presenteren en zijn ook de uitgangspunten van de randvoorwaarden ingevuld. Omdat uit mailverkeer blijkt dat men denkt dat iedereen moet specialiseren hier een enkele opmerking over. Niemand moet specialiseren en er is ook voorzien dat er iedere week een vitesse of midfondvlucht is. Deze wens werd ook breed gedragen tijdens de bijeenkomsten in het land.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.