Duivensites.nl
 
Feiten in de Vlucht
Weblog Albert de Jong  10-4-2010
 

Afgelopen zaterdag heeft Cees Donker zijn laatste filmmiddag gehouden op Urk. Ook zijn vrouw , kinderen en kleinkinderen waren daarbij aanwezig. Namens het bestuur NPO heb ik hem bedankt voor zijn “ambassadeurswerk” voor de duivensport en dit onderstreept met het opspelden van de zilveren speld van verdienste.

Uit geluiden die ik hoor blijkt dat niet iedereen duidelijk is dat met het aanvaarden van het Basisdocument  de AV akkoord is gegaan  met de punten die we in het kader van de Vlucht naar de Toekomst gaan veranderen. Het is dus geen vraag meer of we deze onderwerpen gaan veranderen maar wel hoe we dit gaan doen. Een  voor velen belangrijk punt  dat daarin genoemd is,  is het vliegschema beter gezegd inkorfprogramma dat uitgewerkt wordt op grond van het feit dat Sport en Spel centraal staan,leidend zijn en al het andere zoals vervoer volgend, ondersteunend. Het inkorfprogramma wordt een keuze programma op basis van de disciplines. Door de keuzemogelijkheid komt dit tegemoet aan de gezinsvriendelijkheid. Keuzes worden mogelijk omdat er bijvoorbeeld twee vitesse toeren en twee jonge duiven toeren zijn voorzien. 

Deze week heeft ook een gesprek plaatsgevonden met alle afdelingsvoorzitters. Doel van het gesprek was de rol die de voorzitters  kunnen gaan vervullen als het gaat om het punt van de organisatie. Hierbij komt aan de orde o.a. de gebiedsindeling en de inspraak van de disciplines. Eind april vergaderen we weer en we  zullen dan eerst  verder praten over de sport en met name het spel . De resultaten van de werkgroep Sport en Spel komen binnenkort ter besluitvorming in het bestuur. Na het besluit wordt dit opgenomen  in het zogenaamde Einddocument komt. Zogenaamd omdat het eigenlijk het document is dat de start is van de implementatie van de veranderingen.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.