Duivensites.nl
 
Diverse nieuwsberichten
Van de NPO  26-4-2010
 

Inmiddels is het vliegseizoen 2010 al voorzichtig begonnen en zijn er zoveel ontwikkelingen met betrekking tot de BTW teruggaaf dat het tijd wordt u allen te informeren over de laatste ontwikkelingen.

Enkele weken geleden is op uitnodiging van de NPO de belastinginspecteur op bezoek geweest in Veenendaal. Hier is hen (er kwamen twee vertegenwoordigers) middels diverse demonstraties getoond en uitgelegd wat er moet gebeuren, door wie, wat hiervoor in rekening wordt gebracht en wat daarvoor gedaan kan worden. Na een zeer verhelderende discussie heeft de Belastingdienst inmiddels ingestemd met een volledige BTW vrijstelling op vaste voetringen én de elektronische ringen. Onze belastingconsulent heeft zeer recent een verzoek voor het terugvorderingtraject ingediend. Het is aannemelijk dat wij voor 2011 tot de beloofde teruggaaf kunnen komen. Om eventuele hoog gespannen verwachtingen te temperen; we praten dan (na aftrek van alle voor het proces gemaakte kosten) slechts nog over een enkele euro per liefhebber. Hetgeen naar alle waarschijnlijkheid in de ringprijzen voor 2011 zal worden verrekend.

Commissie Nationaal Reken Bureau (CNRB)

Het proces aangaande de overname van CompuClub van Balveren voltrekt zich, hoewel initieel vertraagd, naar wens. Inmiddels is een voorlopig koopcontract in concept aangeleverd en zijn de eerste officiële gesprekken met het over te nemen personeel  gepland. Er is inmiddels vastgesteld dat er een behoefte is voor wat betreft technische ondersteuning met het oog op doorontwikkeling van bestaande mogelijkheden. Hiervoor worden op dit vak gespecialiseerde liefhebbers door Bestuur NPO/de commissie benaderd.  Centraal in het proces is en blijft het belang om voor de toekomst op een gecoördineerde wijze uitslagen te kunnen blijven genereren voor onze sport. Het is hierbij noodzakelijk dat we ons als organisatie niet laten verleiden om “elders” onze uitslagen te gaan halen. Dit leidt tot versnippering en links of rechtsom tot meerkosten. Niet op de laatste plaats zal dit leiden tot de onmogelijkheid om met de huidige middelen en mensen de nationale uitslagen te genereren. En dat is nu juist de reden om CompuClub om te bouwen naar een Nationaal Reken Bureau. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Eenieder die er een uitdaging in ziet om zijn/haar diensten in dit traject aan te bieden nodigen we van ganser harte uit om zich met naam en korte achtergrondinformatie bekend te maken bij Bestuur NPO of de CNRB. Dit kan via de e-mail, post en telefoon via Bureau NPO.


Dispensatie klokkenkeuringen

Het is inmiddels weer 5 jaar geleden dat door de klokkencommissies van de Afdelingen de klokken en Elektronisch Constateer systemen gekeurd. Reglementair is het zo dat de klokken en systemen dit jaar weer gekeurd zouden moeten worden.

Door het wegvallen van de heer Van Gils is het voor het komend seizoen niet mogelijk de keuringsgroepen bijeen te roepen en de systematiek voor het keuren door te nemen en mogelijk verbeteringen aan te brengen. Komend seizoen wordt er naar gestreefd om het wegvallen van de heer Van Gils te ondervangen.

Bestuur NPO heeft om organisatorische redenen ingestemd met het aan de Afdelingen verlenen van dispensatie voor het keuren dit jaar. Deze dispensatie geld in beginsel voor één (1) jaar. Het streven is om direct na het vliegseizoen de Afdelingsklokkencommissies te instrueren om voor het vliegseizoen 2011 de klokken en systemen te kunnen keuren.

Kansspelbelastingen

Bestuur NPO acht het van belang u allen op te frissen daar waar de duivensport het risico dreigt te lopen om vermenging met de kansspelen op te lopen. Natuurlijk weten we allemaal dat het wedden op uitslagen (om geld) niet is toegestaan. Maar pas ook op met andere vormen van voorspellingen in combinatie met prijzen. Dit riekt al snel naar risico in de sferen van kansspelbelasting.

Kort en goed; de winnaar van een race mag een prijs verdienen (daarvoor doet hij zijn best), zodra echter toeval in de combinatie met prijzen een rol gaat spelen begeeft u, uw vereniging of andere spelniveaus zich op glad ijs.

Profileren duivensport

Nu de eerste lossingen weer een feit zijn willen wij u allen wijzen op de noodzaak van positieve PR. We kunnen hierbij een waslijst aan voorbeelden opnoemen waarbij we moeten constateren dat het “zo niet moet”, maar het is veel meer van belang om eenieder erop te wijzen wat “het wel goed doet”.

Hier willen wij het dan ook kort houden. Houdt rekening met de niet duivenliefhebbers. Poog u in te leven in hun behoeften en probeer zo veel mogelijk uw hobby niet tot (over)last van derden te laten zijn. Een beetje begrip doet vaak wonderen. Zorg er daarnaast voor dat daar waar duiven gelost worden ook voor de toekomst  de beschikbare locaties beschikbaar blijven. Laat niet als dank…

Op dit specifieke vlak ligt een nadrukkelijke verantwoordelijkheid bij de convoyeurs. Willen we ook op de lange termijn gebruik mogen blijven maken van de schaarse geschikte losplaatsen zullen we de correspondenten, bestuurders en lokale bewoners te vriend moeten houden. Vriendelijk tegemoet treden en vervuiling van welke soort dan ook voorkomen is het devies!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.