Duivensites.nl
 
Vlucht naar de toekomst is begonnen!
Van de NPO  3-5-2010
 

Vandaag presenteert het NPO-bestuur de Vlucht naar de toekomst. Dit document is de start van een proces op weg naar een moderne sportorganisatie. Vanaf nu staat binnen de NPO de sport centraal.
Al het overige is daaraan ondergeschikt! Vanaf vandaag is er geen weg terug, zo verklaarde Albert de Jong als voorzitter van de NPO.

De vlucht naar de toekomst is een ontwikkelprogramma. Geen dictaat maar een proces om de duivensport verder te verbeteren en te verbeteren. Dit onder het motto van Henk Gemser: Dit kan beter.
Dit betekent dat de NPO de weg inslaat van permanente ontwikkeling. Niet meer achter de feiten aanlopen, maar zelf nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en direct inspelen op de vragen en behoeften van leden en de maatschappelijke omgeving. De input van de liefhebbers wordt permanent ingebracht voor vernieuwing. Dat is de kracht van deze nieuwe visie.

Omdat de behoefte van de leden centraal staat presenteert het NPO-bestuur geen traditioneel vliegprogramma, maar een nationaal inkorfprogramma, waarbij iedereen aan zijn trekken komt. Het inkorfprogramma is zo samengesteld dat iedereen van vitesse tot marathonspeler zijn vluchten uit kan kiezen. Het is dus een programma waaraan iedere liefhebber zelf kan bepalen op welke vlucht hij/zij inkorft. Dit programma wordt in heel Nederland voor alle leden aangeboden.

Er worden disciplines ingericht zodat de leden medezeggenschap krijgen over hun eigen spel. De een is helemaal lyrisch over de marathon en de ander vliegt vitesse. Het gaat er om dat leden hun eigen spel kunnen spelen en daarop medezeggenschap kunnen uitoefenen.
De eenheid bestaat er dan uit dat de inrichting van de duivensport, de verenigingsstructuur en het leiderschap samengebracht worden in één sportorganisatie.
Met die inrichting gaan we direct na 31 mei beginnen. Zodra die disciplines gevormd zijn krijgen ze de taak om mee te denken over de verdere invulling van het inkorfprogramma. Dat zal dan vooral voor 2012 zijn.

Het bestuur NPO legt dit plan voor aan de AV. De AV dient met dit plan op 31 mei 2010 in te stemmen, zodat zo snel mogelijk daarna de vorming van de disciplines kan beginnen en de liefhebbers hun permanente input kunnen leveren via die disciplines.

In het implementatietraject is ruimte ingebouwd voor de afdelingsvoorzitters om onder leiding van de voorzitter van de NPO verder te werken aan de praktische ontwikkeling van de vereniging. Daarbij zijn de wensen van de leden via de disciplines uitgangspunt.

Vanaf vandaag is het oude denken voorbij.
Vanaf vandaag start het nieuwe denken: De sport heeft het primaat!

Veenendaal, 3 mei 2010.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.